Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / nr 30

Rok wydania:2021
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Redaktionsseite


(Strona redakcyjna)
1 (2-2) --- Więcej
*

Inhaltsverzeichnis


(Spis treści)
2 (3-4) --- Więcej
1.

Das schwierige Erbe und die Erinnerungspflicht in "Topografie der Erinnerung" von Martin Pollack


(Trudne dziedzictwo i obowiązek pamiętania w "Topografii pamięci" Martina Pollacka)
17 (5-21) Joanna Bednarska-Kociołek Więcej
2.

Zwischen Verbannung und Heimat. Zum kulturellen Selbstfindungsprozess bei in der Schweiz lebenden Zugewanderten am Beispiel Franco Supinos Erzähltextes "Musica Leggera"


(Między zesłaniem a ojczyzną. O rozpoznaniu tożsamości kulturowej wśród migrantów żyjących w Szwajcarii na przykładzie tekstu Franco Supino "Musica Leggera")
20 (23-42) Adam Sobek Więcej
3.

Funktionen des Artikels in verbal-nominalen Gruppen mit Akkusativobjekt (anhand des Sprachsystems und der Narration/Corpora)


(Funkcje rodzajnika w grupach werbalno-nominalnych z dopełnieniem biernikowym (na podstawie systemu językowego i narracji/corpora))
16 (43-58) Olga Kostrova Więcej
4.

Die Präposition ‚na‘ im Polnischen und Ihre Äquivalente im Deutschen – eine strukturell-lexikalische Analyse


(Przyimek ‚na‘ w języku polskim i jego odpowiedniki w języku niemieckim – analiza strukturalno-leksykalna)
14 (59-72) Katarzyna Ochmańska Więcej
5.

Die polnische Präposition 'na' in der Rechtssprache und ihre Entsprechungen im Deutschen


(Polski przyimek ‘na’ w języku prawa i jego odpowiedniki w języku niemieckim)
17 (73-89) Małgorzata Osiewicz-Maternowska Więcej
6.

Zur Polysemie der Präposition AUF aus kognitiver Sicht


(O polisemii przyimka AUF z perspektywy kognitywnej)
21 (91-111) Anna Sulikowska Więcej
7.

Pejorative Lexik im Bereich der Wahrnehmung – eine lexikographische Analyse des Deutschen und Polnischen


(Leksyka pejoratywna w domenie percepcji zmysłowej – analiza leksykograficzna języków niemieckiego i polskiego)
26 (113-138) Przemysław Staniewski Więcej
8.

Zum Einfluss fremder Morpheme auf die deutsche Sprache aus der Zeit der SARS-CoV-2-Pandemie


(O wpływie obcojęzycznych morfemów na język niemiecki z czasów pandemii sars-cov-2)
16 (139-154) Piotr Owsiński Więcej
9.

Geflügelte Worte in der deutschen Sprache. Ihre Form, Bedeutung und Herkunft


(Skrzydlate słowa w języku niemieckim. Ich forma, znaczenie i pochodzenie)
12 (155-166) Katarzyna Sztandarska Więcej
10.

Gespaltenes Polen? Zu der Polarisierung in der polnischen Gesellschaft und ihrer sprachlichen Realisierung anhand deutscher Pressetexte über die Präsidentenwahl im Juli 2020 in Polen


(Podzielona Polska? O polaryzacji w polskim społeczeństwie i jej realizacji językowej na podstawie niemieckich tekstów prasowych o wyborach prezydenckich w lipcu 2020 roku w Polsce)
17 (167-183) Krzysztof Matyjasik Więcej
11.

Kognitive und affektive individuelle Merkmale von Fremdsprachenlernenden. Fokus: Polnische Germanistikstudenten


(Kognitywne i afektywne cechy uczących się języków obcych. Polscy studenci germaniści)
16 (185-200) Krystyna Janaszek Więcej
12.

Die Textsorte „medizinischer Lehrtext“ aus diachronischer Perspektive: die Darstellung von Alessandra Zurolo am Beispiel deutscher medizinischer Texte vom 13. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts


(Gatunek „medyczny tekst dydaktyczny” w ujęciu diachronicznym: prezentacja Alessandry Zurolo na przykładzie niemieckich tekstów medycznych od XIII do początku XIX wieku)
14 (201-214) Marcelina Kałasznik Więcej