Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2021.30-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / nr 30
Zur Polysemie der Präposition AUF aus kognitiver Sicht
(O polisemii przyimka AUF z perspektywy kognitywnej)

Autorzy: Anna Sulikowska ORCID
Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa, US
Słowa kluczowe: polisemia przyimki lingwistyka kognitywna
Data publikacji całości:2021
Liczba stron:21 (91-111)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 462

Abstrakt

Artykuł traktuje o polisemii niemieckich przyimków z perspektywy semantyki kognitywnej. Analizie semantycznej poddano przyimek AUF w konstrukcjach statycznych z celownikiem. Celem artykułu jest opisanie różnorodnych użyć przyimka AUF, rozgraniczenie poszczególnych znaczeń w oparciu o Principled Polysemy Model Tylera i Evansa, identyfikacja protosceny oraz rekonstrukcja sieci semantycznej przyimka. Punktem wyjścia dla rozważań jest teza, że skonstruowana przez codzienne doświadczenia sensomotoryczne protoscena jest konceptualnym punktem wyjścia dla dalszych znaczeń i je motywuje.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baldauf, Christa. Metapher und Kognition: Grundlagen einer neuen Theorie der Alltagsmetapher. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 1997.
2.Bączkowska, Anna. „Znaczenia konceptualne przyimków i partykuł angielskich w ujęciu czasoprzestrzeni czterowymiarowej (wstępne założenia metodologiczne)“. Linguistica Bidgostiana 2 (2005): 11–25.
3.Brenda, Maria. „A cognitive perspective on the semantics of NEAR“. Review of Cognitive Linguistics 15:1 (2017): 121–153.
4.Brenda, Maria. „The Semantics of AT“, Annales Neophilologiarum 9 (2015): 25–54.
5.Brugman, Claudia, George Lakoff. „Cognitive topology and lexical networks“. In: Lexical Ambiguity Resolution, hrsg. v. Steven Small, Garrison Cottrell, Michael Tanenhaus, 477–507. San Mateo: Morgan Kaufmann, 1988.
6.Busse, Dietrich. Semantik. Paderborn: W. Fink, 2009.
7.Cienki, Alan J. Spatial Cognition and the Semantics of Preposition in English, Polish and Russian. München, Berlin, Washington: Otto Sagner, 1989.
8.Croft, William. „The role of domains in the interpretation of metaphors and metonymies“ . In: Metaphor and Metonymy in Comparison and in Contrast, hrsg. v. René Dirven, Ralf Pörings, 161–206. Berlin, New York: de Gruyter, 2003.
9.Drosdowski, Günther, Gerhard Augst. Duden Grammatik der Deutschen Gegenwartssprache. Mannheim: Dudenverlag, 1984.
10.Evans, Vyvyan, Melanie Green. Cognitive Linguistics. An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.
11.Evans, Vyvyan. „Prototypes, polysemy and word meaning“. In: The Cognitive Linguistics Reader, hrsg. v. Vyvyan Evans, Benjamin K. Bergen, Jorg Zinken, 127–131. London-Oakville: Equinox, 2007.
12.Evans, Vyvyan. „From the spatial to the non-spatial: the ‘state’ lexical concepts of in, on and at“ In: Language, cognition and space: the state of the art and new directions, hrsg. v. Vyvyan Evans, Paul A. Chilton, 215–248. London-Oakville: Equinox, 2010.
13.Grady, Joseph. The Foundations of Meaning: Primary Metaphors and Primary Scenes. Dissertation, Berkeley: University of California, 1997. Zugriff 26.11.2020. https://escholarship.org/uc/item/3g9427m2.
14.Jackendoff, Ray. Semantics and Cognition. Cambridge: MIT Press, 1983.
15.Jackendoff, Ray. The architecture of the language faculty. Cambridge: MIT Press, 1997.
16.Kreitzer, Anatol. „Multiple levels of schematization: A study in the conceptualization of space“. Cognitive Linguistics 8/4 (1997): 291–325.
17.Lakoff, George. Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind. Chicago: Chicago University Press, 1987.
18.Lakoff, George, Mark Johnson. Leben in Metaphern: Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern. Kempten: Kösel, 2000.
19.Langacker, Ronald. Foundations of Cognitive Grammar. Theoretical Prerequisites. Stanford: Stanford University Press, 1987.
20.Langacker, Ronald. Cognitive Grammar. A basic introduction. Oxford: Oxford University Press, 2008.
21.Meex, Birgitte. „Die Wegpräposition über“. In: Perspectives on Prepositions, hrsg. v. Hubert Cuckyens, Günter Radden, 157–176. Berlin: De Gruyter, 2002.
22.Przybylska, Renata. Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej. Kraków: Universitas, 2002.
23.Tabakowska Elżbieta. „Space and time in Polish: the preposition za and the verbal prefix za-“. In: Motivation in Language. Studies in Honor of Günter Radden, hrsg. v. Hubert Cuyckens, Thomas Berg, René Dirven, Klaus-Uwe Panther, 153–177. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2010.
24.Tabakowska Elżbieta. „The story of ZA: in defense of the radial category“, Studies in Polish Linguistics 5 (2010): 65–77.
25.Talmy, Leonard. „How Language Structures Space“. In: Spatial Orientation, Theory, Research, and Application, hrsg. v. Herbert L. Pick, Linda P. Acredolo, 225–282. New York, London: Plenum Press, 1983.
26.Talmy, Leonard. Toward a Cognitive Semantics, Volumes I and II. Cambridge, Cambridge: MIT Press, 2000.
27.Tyler, Andrea, Vyvyan Evans. „Reconsidering Prepositional Polysemy Networks: The Case of OVER“. In: The Cognitive Linguistics Reader, hrsg. v. Vyvyan Evans, B. K. Bergen, J. Zinken, 187–238. London, Oakville: Equinox, 2007.
28.Tyler, Andrea, Vyvyan Evans. The Semantics of English Prepositions: Spatial Scenes, Polysemy, Semantics and the Structure of the Lexicon. New York: Garland Press, 2003.
29.Vandermeeren, Sonja. „Polysemie bei der Wechselpräposition ,in‘. Eine kognitiv-semantische Untersuchung“. Deutsche Sprache 2 (2004): 171–194.