Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2021.30-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 30
Pejorative Lexik im Bereich der Wahrnehmung – eine lexikographische Analyse des Deutschen und Polnischen
(Leksyka pejoratywna w domenie percepcji zmysłowej – analiza leksykograficzna języków niemieckiego i polskiego)

Autorzy: Przemysław Staniewski ORCID
Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: słownictwo pejoratywne percepcja analiza leksykograficzna
Rok wydania:2021
Liczba stron:26 (113-138)
Klasyfikacja JEL: I20 I29
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 519

Abstrakt

Przedmiotem prezentowanych badań są zjawiska percepcji i pejoracji oraz ich relacje na płaszczyźnie językowej. W części wstępnej przedstawiono definicje pejoracji, obelg oraz słownictwa pejoratywnego. Następnie wskazano na zauważalną w badaniach językoznawczych lukę w zakresie percepcji i pejoracji. W części badawczej na bazie trzech słowników zestawiono słownictwo pejoratywne w języku niemieckim z jego polskimi odpowiednikami. W kolejnym kroku zebrany inwentarz leksykalny został poddany analizie porównawczej z perspektywy ilościowej oraz semantycznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allan, Keith, Kate Burridge. Forbidden Words. Taboo and the Censoring of Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
2.Bonacchi, Silvia (Hg.). Verbale Aggression. Multidisziplinäre Zugänge zur verletzenden Macht der Sprache. Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 2017.
3.Bonacchi, Silvia. (Un)Höflichkeit. Eine kulturologische Analyse Deutsch-Italienisch-Polnisch. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2013.
4.Bußmann, Hadumod (Hg.). Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 2002.
5.Crystal, David. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Malden: Blackwell Publishing, 2008.
6.Duden. Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. Mannheim: Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG, 2007.
7.Duden. Online-Wörterbuch. Zugriff 21.10.2020. https://www.duden.de/.
8.Finkbeiner, Rita, Jörg Meibauer, Heike Wiese. „What is pejoration, and how can it be expressed in language?“. In: Pejoration, hrsg. v. Rita Finkbeiner, Jörg Meibauer, Heike Wiese, 1–18. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2016.
9.Glück, Helmut, Michael Rödel (Hg.). Metzler Lexikon Sprache. Stuttgart: J. B. Metzler, 2016.
10.Gondek, Anna, Joanna Szczęk (Hg.). Phraseologie und Parömiologie der (Un)Höflichkeit. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2019.
11.Havryliv, Oksana. Pejorative Lexik. Untersuchungen zu ihrem semantischen und kommunikativ-pragmatischen Aspekt am Beispiel moderner deutschsprachiger, besonders österreichischer Literatur. Frankfurt a. M: Peter Lang, 2003.
12.Havryliv, Oksana. Verbale Aggression. Formen und Funktionen am Beispiel des Wienerischen. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2009.
13.Kiener, Franz. Das Wort als Waffe. Zur Psychologie der verbalen Aggression. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1983.
14.Klinker, Fabian, Joachim Scharloth, Joanna Szczęk (Hg.). Sprachliche Gewalt. Formen und Effekte von Pejorisierung, verbaler Aggression und Hassrede. Stuttgart: J. B. Metzler, 2018.
15.König, Ekkehard, Katarina Stathi. „Gewalt durch Sprache: Grundlagen und Manifestationen“. In: Gewalt in der Sprache. Rhetoriken verletzenden Sprechens, hrsg. v. Sybille Krämer, Elke Koch, 45–59. München: Wilhelm Fink, 2010.
16.Makowski, Jacek (Hg.). Hassrede – ein multidimensionales Phänomen im interdisziplinären Vergleich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
17.Meibauer, Jörg (Hg.). Hassrede/Hate Speech. Interdisziplinäre Beiträge zu einer aktuellen Diskussion. Gießen: Gießener Elektronische Bibliothek, 2013.
18.Meibauer, Jörg. „Hassrede – von der Sprache zur Politik“. In: Hassrede/Hate Speech. Interdisziplinäre Beiträge zu einer aktuellen Diskussion, hrsg. v. Jörg Meibauer, 1–16. Gießen: Gießener Elektronische Bibliothek, 2013.
19.Pfeiffer, Herbert. Das große Schimpfwörterbuch. Über 10 000 Schimpf-, Spott- und Neckwörter zur Bezeichnung von Personen. München: Wilhelm Heyne, 1996.
20.PONS-Online-Wörterbuch. Zugriff 10.11.2020. https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie.
21.Preisert, Maria. Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004.
22.PWN. Online-Wörterbuch. Zugriff 17.12.2020. https://sjp.pwn.pl/.
23.Seibicke, Wilfried. „Nachwort“. In: Das große Schimpfwörterbuch. Über 10 000 Schimpf-, Spott- und Neckwörter zur Bezeichnung von Personen, hrsg. v. Herbert Pfeiffer, 494–501. München: Wilhelm Heyne, 1996.
24.Speed, Laura, Carolyn O’Meara, Lila San Roque, Asifa Majid (Hg.). Perception Metaphors. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2019.
25.Staniewski, Przemysław. „Hör- und Geruchswahrnehmungen im Deutschen und Polnischen – ein sprachlicher Vergleich und dessen theoretisch-methodologische Implikationen“. In: Sprache in Kommunikation in Theorie und Praxis, hrsg. v. Edyta Błachut, Adam Gołębiowski, 181–200. Wrocław, Dresden: ATUT, 2016.
26.Staniewski, Przemysław. „Olfaktorischer Wortschatz und dessen invektives Potenzial – eine exemplarische Korpusanalyse“. In: Sprachliche Gewalt. Formen und Effekte von Pejorisierung, verbaler Aggression und Hassrede, hrsg. v. Fabian Klinker, Joachim Scharloth, Joanna Szczęk, 135–153. Stuttgart: J. B. Metzler, 2018.
27.Sweetser, Eve. From Etymology to Pragmatics. Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic Structure. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
28.Szczęk, Joanna. „(BE)SCHIMPFEN im deutschen und polnischen Kontrast – Soziolinguistische und pragmatische Aspekte einer Sprechhandlung (am Beispiel der tierischen Schimpfnamen)“. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 33 (2019): 5–19.
29.Technau, Björn. Beleidigungswörter. Die Semantik und Pragmatik pejorativer Personenbezeichnungen. Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 2018.
30.Wiktorowicz, Józef, Agnieszka Frączek (Hg.). Wielki słownik polsko-niemiecki niemiecko-polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 (Pendrive-Version, Version 1.0).
31.Zawisławska, Magdalena. Czasowniki oznaczające percepcję wzrokową we współczesnej polszczyźnie: ujęcie kognitywne. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2004.