Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2021.30-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / nr 30
Gespaltenes Polen? Zu der Polarisierung in der polnischen Gesellschaft und ihrer sprachlichen Realisierung anhand deutscher Pressetexte über die Präsidentenwahl im Juli 2020 in Polen
(Podzielona Polska? O polaryzacji w polskim społeczeństwie i jej realizacji językowej na podstawie niemieckich tekstów prasowych o wyborach prezydenckich w lipcu 2020 roku w Polsce)

Autorzy: Krzysztof Matyjasik ORCID
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Słowa kluczowe: polaryzacja polskie społeczeństwo polskie wybory prezydenckie niemiecki dyskurs o wyborach prezydenckich w roku 2020
Data publikacji całości:2021
Liczba stron:17 (167-183)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 448

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie polaryzacji w odniesieniu do polskiego społeczeństwa. Analizę przeprowadzono na podstawie niemieckiego dyskursu o wyborach prezydenckich w lipcu 2020 roku w Polsce. Materiał badawczy stanowią niemieckie artykuły prasowe, które opublikowano w połowie lipca 2020 roku. Analiza pozwala odpowiedzieć na pytanie, jaki obraz polskiego społeczeństwa podczas wyborów prezydenckich został wykreowany przez niemieckie media. Na podstawie przeprowadzonej analizy zbadano obrazy dwóch grup, które popierały swojego kandydata na prezydenta.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartoszewicz, Iwona. „Język polityki  próba definicji“. In: Orbis Linguarum, hrsg. v. Eugeniusz Tomiczek, Bd. 5, 227–234. Legnica: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, 1996.
2.Guttke, Matthias. Strategien der Persuasion in der schriftkonstituierten politischen Kommunikation. Dargestellt an Parteiprogrammen der Neuen Rechten in Polen. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2010.
3.Jakosz, Mariusz. Wartościowanie w internetowych komentarzach do artykułów prasowych dotyczących stosunków niemiecko-polskich. Próba analizy pragmalingwistycznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
4.Mikołajczyk, Beata. Sprachliche Mechanismen der Persuasion in der politischen Kommunikation. Dargestellt an polnischen und deutschen Texten zum EU-Beitritt Polens. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2004.
5.Niehr, Thomas. Einführung in die Politolinguistik. Gegenstände und Methoden. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014.
6.Nowak, Paweł. Swoi i Obcy w językowym obrazie świata. Język publicystyki polskiej z pierwszej połowy latach pięćdziesiątych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002.
7.Sáfár, Éva. Persuasive Texte. Eine vergleichende Untersuchung sprachlicher Argumentationsstrategien. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2001.
8.Słownik rozwoju regionalnego, hrsg. v. Marek Kozak, Andrzej Pyszkowski, Robert Szewczyk. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, 1998.
9.Spitzmüller, Jürgen, Ingo H. Warnke. Diskurslinguistik. Eine Einführung in Theorien und Methoden der transtextuellen Sprachanalyse. Berlin: Walter de Gruyter, 2011.
10.Witosz, Bożena. Grundlagen der Textsortenlinguistik. Übers. v. Anna Hanus u. Iwona Szwed. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2015.