Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2021.30-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 30
Die Präposition ‚na‘ im Polnischen und Ihre Äquivalente im Deutschen – eine strukturell-lexikalische Analyse
(Przyimek ‚na‘ w języku polskim i jego odpowiedniki w języku niemieckim – analiza strukturalno-leksykalna)

Autorzy: Katarzyna Ochmańska ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Językoznawstwa
Słowa kluczowe: przyimek fraza przyimkowa gramatyka generatywno-transformacyjna teoria rządu i wiązania
Rok wydania:2021
Liczba stron:14 (59-72)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 421

Abstrakt

W artykule przedstawiono wynik analizy 1000 zdań z Narodowego Korpusu Języka Polskiego, w których występuje element ‚na‘, w szczególności jako przyimek. Zaprezentowano propozycję tłumaczenia konstrukcji na język niemiecki w celu znalezienia odpowiedników w tym języku. Z uwagi na fakt, iż język polski jest bardziej fleksyjny niż język niemiecki, jeden przyimek może rządzić wieloma przypadkami. Przyimek ‚na‘ posiada tym samym znacznie więcej ekwiwalentów w języku niemieckim, m. in. inne przyimki w różnych przypadkach leksykalnych, bądź same leksykalne przypadki nie wymagające przyimka. Wyjaśnienie powyższego zjawiska opiera się na teorii rządu i wiązania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baker, Mark C.. „Lexical Categories: Verbs, Nouns, and Adjectives.“ In: Cambridge Studies in Linguistics, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
2.Büntig, Karl-Dieter. Einführung in die Linguistik 15. Weinheim: Beltz Athenäum Verlag, 1998.
3.Chomsky, Noam. „Remarks on nominalization“. In: Reading in English Transformational Grammar, hrsg. v. Roderick A. Jacobs, Peter S. Rosenbaum. Waltham: Ginn, 1970.
4.Chomsky, Noam, Lectures on Government and Binding. The Pisa Lectures. Dordrecht: Foris, 1981.
5.Di Meola, Claudio. „Die Grammatikalisierung deutscher Präpositionen“. In: Studien zur deutschen Grammatik 62. Tübingen: Stauffenburg, 2000.
6.Dreyer, Hilke, Schmitt, Richard, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Ismanning: Max Huber Verlag, 2014.
7.Jackendoff, Ray. „X syntax: a study of phrase structure.“ In: Linguistic Inquiry Monograph Two. Cambridge/Mass: The MIT Press, 1977.
8.Turysheva, Oksana. „Wortarten in der generativen Grammatik“. Germanica Wratislaviensia 141 (2016): 349–360. (Acta Universitatis Wratislaviensis No 3715)
9.Mecner, Paweł. Elementy gramatyki umysłu. Od struktur składniowych do Minimalizmu. Kraków: Universitas, 2007.
10.Polański, Kazimierz. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999.
11.Schladitz del Campo, Vera. Untersuchungen zur Syntax und Semantik des deutschen Infinitivmorphems „zu“. München: GRIN Verlag GmbH, 2004.
12.Sick, Bastian. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Ein Wegweiser durch den Irrgarten der deutschen Sprache. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2004.
13.Vater, Heinz. „Kasusveränderungen im gegenwärtigen Deutschen“. Zeitschrift des Verbandes polnischer Germanisten 4 (2015): 217–232. Verfügbar über: www.ejournals.eu/pliki/art/4782/. Zugriff 30.05.2021.