Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/3-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/3 2017
Efektywność rodzinnych grup kapitałowych notowanych na WGPW

Autorzy: Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
Uniwersytet Szczeciński

Malwina Szczepkowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: firmy rodzinne rodzinne grupy kapitałowe analiza efektywności przedsiębiorstw
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:13 (71-83)
Klasyfikacja JEL: G30 G31 G33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wśród sektora MSP podmioty rodzinne dominują ze względu na znaczenie wartości i roli rodziny we własności i kontroli, jednak na znaczeniu zyskują również duże, rodzinne podmioty, w których własność i nadzór nad działalnością znajduje się w rękach jednej rodziny. Badania wskazują, że już 1/3 światowych globalnych podmiotów to rodzinne spółki holdingowe. W Polsce możemy zaobserwować coraz więcej rodzinnych grup kapitałowych, odgrywających znaczącą rolę w gospodarce. W artykule przedstawiono zatem problemy funkcjonowania i rozwoju rodzinnych grup kapitałowych. Celem niniejszego tekstu jest ocena struktury własnościowej rodzinnych grup kapitałowych i jej wpływu na sytuację finansową grupy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Almeida, H.V., Wolfenzon, D. (2006) A Theory of Pyramidal Ownership and Family Business Groups. The Journal of Finance, LXI (6).
2.Anderson, R.C., Reeb, D.M. (2003). Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500. Journal of Finance, 58.
3.Bogacz-Miętka, O. (2011). Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.
4.Casillas, J.C., Acedo, F.J., Moreno, A.M. (2007). International entrepreneurship in family business. Cheltenham: Edward Elgar.
5.Claessens, S., Djankov, S., Lang, L.H.P. (2000). The separation of ownership and control in East Asian Corporations. Journal of Financial Economics, 58.
6.Faccio, M., Lang, L.H.P. (2002). The ultimate ownership of Western European corporations. Journal of Financial Economics, 65.
7.Hsi-Mei, Ch. (2014). The role of family management and ownership on semi-globalization pattern of globalization: The case of family business groups. International Business Review, 23.
8.Klein, S.B. (2000). Family Businesses in Germany: Significance and Structure. Family Business Review, XIII (3).
9.La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. (1999). Corporate ownership around the world. Journal of Finance, 54.
10.Lipiec, J. (2015). Definiowanie giełdowej firmy rodzinnej. W: J. Klimek, B. Żelazko (red.), Innowacyjność firm rodzinnych – uwarunkowania i przejawy. Warszawa: SGH.
11.Mariański, A. (2013), Rodzinne grupy kapitałowe. Firmy Rodzinne – wyzwania globalne i lokalne, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV (6).
12.Mariański, A. (2006). Strategie małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Rozprawa doktorska, Wrocław, maszynopis.
13.Stradomski, M. (2010). Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym. Warszawa: PWE.
14.Waśniewski, T. (1997). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: FRR w Polsce.
15.Waśniewski, T., Skoczylas, W. (2004). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: FRR w Polsce.
16.Więcek-Janka, E. (2013). Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.