Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2019.28-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / nr 28
Polnische Heterostereotype über Deutsche im Diskurs über Kriegsentschädigungen an Polen. Analyse polnischer Pressetexte aus dem Jahre 2017
(Polskie heterostereotypy o Niemcach w dyskursie o reparacjach wojennych dla Polski. Analiza polskich tekstów prasowych z roku 2017)

Autorzy: Krzysztof Matyjasik ORCID
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Słowa kluczowe: polskie heterostereotypy o Niemcach w dyskursie o reparacjach wojennych dla Polski. Analiza polskich tekstów prasowych z roku 2017
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:17 (219-235)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 630

Abstrakt

Celem artykułu jest przeprowadzenie lingwistycznej analizy polskich heterostereotypów o Niemcach w dyskursie politycznym o niemieckich reparacjach wojennych dla Polski. Materiał badawczy stanowią polskie artykuły prasowe, które opublikowano w roku 2017. W artykule zbadano zarówno stereotypy, jak i środki językowe, za pomocą których wyrażono owe stereotypy, oraz funkcje, jakie stereotypy pełnią. Przeprowadzona analiza pozwala odpowiedzieć na pytanie, jakie stereotypy w odniesieniu do stosunków polsko-niemieckich podczas II wojny światowej zostały użyte w badanej sytuacji politycznej w 2017 roku w Polsce oraz jakie aktualne stereotypy dominują w badanym dyskursie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartmiński, Jerzy. Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
2.Czachur, Waldemar. Diskursive Weltbilder im Kontrast. Linguistische Konzeption und Methode der kontrastiven Diskursanalyse deutscher und polnischer Medien. Wrocław: Atut, 2011.
3.Dąbrowska, Jarochna. Stereotype und ihr sprachlicher Ausdruck im Polenbild der deutschen Presse. Eine textlinguistische Untersuchung. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1999.
4.Kurcz, Ida. Zmienność i nieuchronność stereotypów. Studium na temat roli stereotypów w reprezentacji umysłowej świata społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, 1994.
5.Lippman, Walter. Public Opinion. New York: The Free Press, 1965.
6.Mihułka, Krystyna. Stereotype und Vorurteile in der deutsch-polnischen Wahrnehmung. Eine empirische Studie zur Evaluation des Landesbildes durch Germanistikstudenten. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010.
7.Mikołajczyk, Beata. Sprachliche Mechanismen der Persuasion in der politischen Kommunikation. Dargestellt an polnischen und deutschen Texten zum EU-Beitritt Polens. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2004.
8.Pisarkowa, Krystyna. „Konotacja semantyczna nazw narodowości“. In: Zeszyty Prasoznawcze, hrsg. v. Kazimierz Kąkol et al., Bd. 1, 5–26. Kraków: Wydawnictwo RSW Prasa, 1976.
9.Putnam, Hilary. Mind, Language and Reality. Cambridge: Cambridge University Press, 1975.
10.Quasthoff, Uta. Soziales Vorurteil und Kommunikation − Eine sprachwissenschaftliche Analyse des Stereotyps. Frankfurt a. M.: Athäneum, 1973.
11.Ruchniewicz, Krzysztof. Polskie zabiegi o odszkodowania niemieckie w latach 1944/45–1975. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.
12.Sakson, Andrzej. Polacy i Niemcy. Stereotypy i wzajemne postrzeganie. Poznań: Instytut Zachodni, 2001.
13.Schaff, Adam. Sprache und Erkenntnis und Essays über die Philosophie der Sprache. Übers. v. Elida Maria Szarota. Reinbek: Rowohlt, 1974.
14.Szarota, Tomasz. Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.
15.Wrzesiński, Wojciech. „Niemiec w stereotypach polskich XIX i XX wieku“. In: Narody i stereotypy, hrsg. v. Teresa Walas, 183–189. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1995.