Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.13-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 13 (2016)
Etnocentryzm w konsumpcji

Autorzy: Edyta Kowalczyk
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Słowa kluczowe: etnocentryzm konsumencki efekt kraju pochodzenia decyzje konsumentów globalizacja
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:9 (17-25)
Klasyfikacja JEL: D12 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono istotę etnocentryzmu konsumenckiego. Zwrócono uwagę, że w dobie globalizacji preferowaniew zakupach i konsumpcji produktów polskich jest siłą napędową rozwoju gospodarczego. Przedstawionodeterminanty wyboru produktów według miejsca ich pochodzenia, w tym czynniki stymulujące wybór krajowych produktów.Dokonano przeglądu wybranych źródeł informacji o postawach etnocentrycznych Polaków publikowanych przezinstytucje naukowo-badawcze. Scharakteryzowano wpływ kampanii społecznych na decyzje konsumentów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aktualności (2016). Aktualności. Zakończono już XXV Edycję Konkursu Jakości Produktów i Usług o Certyfikat prestiżowego godła Najlepsze w Polsce. Pobrano z: www.najlepsze--w-polsce.pl.
2.Bielówka, R. (2011). Wstęp. Ogólnopolski Konkurs Promocyjny AGRO POLSKA. Pobrano z: www.agropolska.eu.
3.Ertmańska, K. (2011). Zachowania konsumenckie – etnocentryzm, internacjonalizm i kosmopolityzm konsumencki. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 51, 254–256.
4.Figiel, A. (2004). Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
5.FPGP (2016). Historia fundacji. Pobrano z: www.terazpolska.pl.
6.Jedynak, A. (2011). Polskie produkty ChNP, ChOG, GTS – raporty i analizy. Pobrano z: www.ijhar-s.gov.pl.
7.Jedynak, A. (2013a). Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Pobrano z: www.ijhar-s.gov.pl.
8.Jedynak, A. (2013b). System ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych. Pobrano z: www.ijhar-s.gov.pl.
9.Kiełczewski, D. (2007). Etnocentryzm konsumencki a dynamika rozwoju regionu. W: K. Meredyk (red.), Mechanizm rozwoju gospodarczego obszarów peryferyjnych (s. 154–168). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
10.MRiRW (2016). Program „Poznaj Dobrą Żywność”. Pobrano z: https://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Poznaj-Dobra-Zywnosc.
11.Pko, (2009). III kampania gospodarcza „Kupuj Nasze – są powody do dumy”. Pobrano z: www.wiadomości.onet.pl/kujawsko-pomorskie/iii-kampania-gospodarcza-kupuj-nasze-sapowody-do-dumy/8gtx9.
12.Shimp, T.A., Sharma, S. (1987). Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE. Journal of Marketing Research, 24 (3), 280–289.
13.SKS „Naturalnie z Podlasia!” (2016). Marka „Naturalnie z Podlasia”. Pobrano z: www.naturalniezpodlasia.pl.
14.Sumner, W.G. (1906). Folksways: The Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores and Morals. New York: Ginn&Co.
15.Szromnik, A. (1998). Etnocentryzm konsumencki – istota i uwarunkowania rozwoju. Marketing i Rynek, 11, 2–13.
16.Szromnik, A., Wolanin-Jarosz, W.E. (2014). Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku – czynniki i procesy kształtowania (cz. 1). Marketing i Rynek, 4, 9–13.
17.Wolanin-Jarosz, E. (2015). Etnocentryzm konsumencki w środowisku międzynarodowym. Warszawa: Difin.
18.Włodarczyk, K. (2015). Globalizacja a patriotyzm ekonomiczny polskich konsumentów. W: K. Lisiecka (red.), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 214, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.