Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 13 (2016)

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Globalizacja a suwerenność państwa

7 (9-15) Alicja Domaradzka Więcej
2.

Etnocentryzm w konsumpcji

9 (17-25) Edyta Kowalczyk Więcej
3.

Migracje międzynarodowe a globalny problem ubóstwa

11 (27-37) Agnieszka Piekutowska Więcej
4.

Wybrane aspekty procesów globalizacji

14 (39-52) Jolanta Zieziula Więcej
5.

Bezzatrudnieniowy charakter wzrostu gospodarczego w Polsce i jej regionach (w latach 1995–2013)

14 (55-68) Wacław Jarmołowicz, Sławomir Kuźmar Więcej
6.

Ewolucja mierników rozwoju społeczno-gospodarczego

12 (69-80) Artur Zimny Więcej
7.

Formy zatrudnienia stosowane na współczesnym rynku pracy w Polsce

10 (81-90) Katarzyna Zioło-Gwadera Więcej
8.

Aktywna polityka rynku pracy w warunkach niepełnej i asymetrycznej informacji

10 (91-100) Katarzyna Nagel Więcej
9.

Wpływ turystyki na zrównoważenie rozwoju sudeckiego przygranicznego obszaru górskiego

11 (101-111) Natalia Konopinska Więcej
10.

Polityka Unii Europejskiej w oddziaływaniu na wielkość i strukturę popytu turystycznego

10 (113-122) Aleksander Panasiuk Więcej
11.

Rozważania dotyczące genezy maksymy laissez-faire, laissez-passer

9 (123-131) Renata Pęciak Więcej
12.

Ryzyka wynikające z polityki gospodarczej Polski w latach 2011–2016 – perspektywa inwestora

10 (133-142) Piotr Jan Mackiewicz Więcej
13.

Samorządność jako wyzwanie dla racjonalizacji współpracy samorządu terytorialnego ze społecznością lokalną na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i społecznej

13 (143-155) Bogdan Wankiewicz Więcej
14.

Infobrokering services in Poland as an example of professional services in the knowledge-based economy


(Usługi infobrokerskie w Polsce jako przykład usług profesjonalnych w gospodarce opartej na wiedzy)
10 (157-166) Anna Waligórska-Kotfas Więcej
15.

Neuroekonomia a problemy etyczne

9 (169-177) Lucyna Drenda Więcej
16.

Etyka w zawodzie doradcy finansowego

9 (179-187) Łukasz Maciej Mitek Więcej
17.

Czy Creating Shared Value może zastąpić społeczną odpowiedzialność biznesu? Wprowadzenie do tematyki i porównanie

10 (189-198) Agata Nowakowska Więcej