Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.13-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 13 (2016)
Czy Creating Shared Value może zastąpić społeczną odpowiedzialność biznesu? Wprowadzenie do tematyki i porównanie

Autorzy: Agata Nowakowska
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych,
Słowa kluczowe: tworzenie wspólnej wartości społeczna odpowiedzialność biznesu CSR CSV
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (189-198)
Klasyfikacja JEL: M00 Q50
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wybór tematu jest uzasadniony zainteresowaniami naukowymi autorki oraz rosnącym zainteresowaniem przedsiębiorstwwokół tych zagadnień. Artykuł składa się z trzech części, które stanowią wprowadzenie do społecznejodpowiedzialności biznesu, tworzenia wspólnej wartości oraz porównanie obydwu koncepcji. Dokonano analizy teoretycznejzagadnień. Celem artykułu jest przedstawienie teoretyczne koncepcji Creating Shared Value oraz społecznejodpowiedzialności biznesu, a także ich porównanie. Celem pracy jest również wskazanie perspektywy rozwoju dlakoncepcji zarządzania uwzględniających w swych praktykach wpływ na społeczeństwo.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartkowiak, G. (2011). Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym. Warszawa: Difin.
2.Daw, J. (2013). What is Creating Shared Value? Pobrano z: http://www.jsdaw.com/js-daw-associates-is-now-a-certified-shared-value-consultancy.
3.Dobra firma? CSV wykracza poza CSR na świat (2014). Pobrano z: http://moondd.tistory.com/9.
4.FOB (2016a). Encyklopedia CSR. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pobrano z: www.odpowiedzialnybiznes.pl.
5.FOB (2016b). Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
6.FOB (2016c). Wymagania Komisji Europejskiej w zakresie raportowania – obowiązek czy szansa dla odpowiedzialnych firm. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pobrano z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/wymagania-komisji-europejskiej-w-zakresieraportowania/.
7.GCNP (2016). Global Compact Network Poland. Pobrano z: http://ungc.org.pl.
8.Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym (2014). O społecznej odpowiedzialności biznesu. Pobrano z: https://csr.parp.gov.pl/index/index/1711.
9.Mazur-Wierzbicka, E. (2012). CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności. Szczecin: Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina.
10.Norma Międzynarodowa ISO 26000 Społeczna Odpowiedzialność (2012). Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
11.Paliwoda-Matiolańska, A. (2009). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
12.Porter, M.E., Kramer, M.R. (2011). Creating Shared Value. How to Reinvent Capitalism and Unleash a Wave of Innovation and Growth. Harvard Business Review.
13.Rudnicka, A. (2012). CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie. Warszawa: Wolters Kluwer.
14.Rybak, M. (2004). Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Żemigała, M. (2007). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Kraków: Wolters Kluwer.