Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/3-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/3 2018
The effectiveness of the family capital groups listed on the Warsaw Stock Exchange
(Efektywność rodzinnych grup kapitałowych notowanych na WGPW)

Autorzy: Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Ekonomii

Malwina Szczepkowska
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Inwestycji i Zarzadzania
Słowa kluczowe: firmy rodzinne rodzinne grupy kapitałowe analiza efektywności przedsiębiorstw
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (145-158)
Klasyfikacja JEL: G30 G31 G33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Podmioty rodzinne dominują we współczesnej gospodarce, zwłaszcza w sektorze MSP. Na znaczeniu zyskują jednak również duże, rodzinne podmioty, w których własność i kontrola znajduje się w rękach jednej rodziny. Część z nich tworzy grupy kapitałowe, badania światowe wskazują, że już jedna trzecia światowych globalnych podmiotów to rodzinne spółki holdingowe. W Polsce możemy również zaobserwować coraz więcej rodzinnych grup kapitałowych, które odgrywają znaczącą rolę w gospodarce. W artykule przedstawiono problemy funkcjonowania i rozwoju rodzinnych grup kapitałowych. Celem jest ocena struktury własnościowej rodzinnych grup kapitałowych i jej wpływu na sytuację finansową tych podmiotów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Almeida, H.V., Wolfenzon, D. (2006). A Theory of Pyramidal Ownership and Family Business Groups. The Journal of Finance, 61 (6), 2637–2680, doi.org/10.1111/ j.1540-6261.2006.01001.x.
2.Aluchna, M. (2014). Corporate governance challenges. The case of pyramidal structures.Przegląd Organizacji, 2, 37–41.
3.Aluchna, M., Kuszewski, T., Zatoń, T. (2017). Struktury piramidowe. Analiza spółek z GWP w Warszawie. Management Forum, 5 (1), 1–6.
4.Anderson, R.C., Reeb, D.M. (2003). Founding-Family Ownership and Firm Performance:Evidence from the S&P 500. Journal of Finance, 58, 609–633, doi.org/10.1111/1540-6261.00567.
5.Astrachan, J.H., Shanker, M.C. (2003). Family Businesses’ Contribution to the US Economy A Closer Look. Family Business Review, 16, 211–219.
6.Casillas, J.C., Acedo, F.J., Moreno, A.M. (2007). International entrepreneurship in family business. Cheltenham: Edward Elgar.
7.Faccio, M., Lang, L.H.P. (2002). The ultimate ownership of Western European corporations.Journal of Financial Economics, 65, 365–395, doi.org/10.1016/S0304-405X(02)00146-0.
8.Heck, R.K.Z., Trent, E.S. (1999). The prevalence of family business from a household sample.Family Business Review, 12 (3), 209–224, doi.org/10.1111/j.1741-6248.1999.00209.x.
9.Klein, S.B. (2000). Family Businesses in Germany: Significance and Structure. Family Business Review, 13 (3), 157–182, doi.org/10.1111/j.1741-6248.2000.00157.x.
10.La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. (1999). Corporate ownership around the world. Journal of Finance, 54, 471–517, doi/abs/10.1111/0022-1082.00115.
11.Siebels, J.-F., zu Knyphausen-Aufseß, D. (2012). A Review of Theory in Family Business Research: The Implications for Corporate Governance. International Journal of Management Reviews, 14 (3), 280–304, doi.org/10.1111/j.1468-2370.2011.00317.x.
12.Waśniewski, T., Skoczylas, W. (2004). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.