Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2020.29-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 29
Zur Motivierung von Hodonymen in der Stadt Rzeszów (Reichshof) im Zweiten Weltkrieg
(Funkcje niemieckich hodonimów w Rzeszowie (Reichshof) w czasie II wojny światowej)

Autorzy: Andrzej Feret ORCID
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Słowa kluczowe: Hodonim Rzeszów II wojna światowa
Rok wydania:2020
Liczba stron:14 (225-238)
Klasyfikacja JEL: Z13
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 499

Abstrakt

Nazwy ulic służą nie tylko orientacji topograficzno-przestrzennej, ale także odzwierciedlają przemiany historyczne. Mogą być ponadto instrumentem polityki kulturalnej. Podczas dyktatury narodowosocjalistycznej nazwy miejscowości i ulic w Niemczech zostały zmienione. Również w miastach Generalnego Gubernatorstwa, w okupowanej Polsce wiele ulic i placów zostało przemianowanych. Celem artykułu jest ukazanie zmian nazw ulic w Rzeszowie (Reichshof) podczas II wojny światowej. Podjęto także próbę ustalenia, jakie funkcje zmienionych nazw można zaobserwować.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartmiński, Jerzy. „Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata“. In: Językowy obraz świata, hrsg. v. Jerzy Bartmiński, 103–120. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999.
2.Bartmiński, Jerzy. Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006.
3.Błoński, Franciszek (Hg.). Pięć wieków miasta Rzeszowa, XIV–XVIII. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958.
4.Breyer, Siegfried. Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer 1921–1997. Bonn: Bernard & Graefe, 2001.
5.Ebert, Verena. „Kolonialtoponomastik im Raum der deutschen Metropole“. In: Vergleichende Kolonialtoponomastik. Strukturen und Funktionen kolonialer Ortsbenennung, hrsg. v. Thomas Stolz, Ingo H. Warnke, 95–123, Berlin, Boston: de Gruyter, 2018.
6.Feret, Andrzej S. „Der Wechsel von Straßenbezeichnungen als ‚Kulturwechsel‘. Zu urbanen Bezeichnungen in Rzeszów in den Jahren 1939–1944“. In: Interlinguales und -kulturelles Sprachhandeln: interdisziplinäre Perspektiven, Bd. 2, hrsg. v. Krystyna Mihułka, Małgorzata Sieradzka, 9–18. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017.
7.Feret, Andrzej S. „Zu Hodonymen in der Stadt Rzeszów (Reichshof) im Zweiten Weltkrieg“. Studia Niemcoznawcze LXI (2018):771–783.
8.Feret, Magdalena Zofia. „Zur Straßenumbenennung in Radom im Zweiten Weltkrieg“. Studia Niemcoznawcze LX (2017): 825–834.
9.Feret, Magdalena Zofia. „Zur Straßenumbenennung in Tarnów (Tarnow) im Zweiten Weltkrieg“. In: Auf den Spuren der Deutschen in Mittel- und Osteuropa. Sławomira Kaleta-Wojtasik in memoriam, hrsg. v. Piotr A. Owsiński, Andrzej S. Feret, Grzegorz M. Chromik, 77–86. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2017.
10.Gadamer, Hans-Georg. „Mensch und Sprache“ (1966). Zugriff 29.07.2019. http://gerardnuman.nl/artikelen/Gadamer%20-%20MENSCH%20UND%20SPRACHE%20b.pdf.
11.Garzke, William H., Robert O. Dulin. Battleships: axis and neutral battleships in World War II. Annapolis: Naval Institute Press, 1985.
12.Handke, Kwiryna. Polskie nazewnictwo miejskie. Warszawa: Polska Akademia Nauk, 1992.
13.Humboldt, Wilhelm von. Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts. Berlin: Königliche Akademie der Wissenschaften, 1836.
14.Kotula, Franciszek. Tamten Rzeszów, czyli wędrówki po zakątkach i historii miasta. 3. Aufl. Rzeszów: Mitel, 2003.
15.Kotula, Franciszek. Z dziejów Rzeszowa 1939–1944. Losy rzeszowskich zabytków i pamiątek z ilustracjami. Rzeszów: Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Rzeszowie, 1947.
16.Magda-Czekaj, Magdalena. „Nazwiska na -owic(z) z wybranych miast Polski od XVI do XVIII wieku“. In: Miasto w perspektywie onomastyki i historii, hrsg. v. Irena Sarnowska-Giefing, Magdalena Graf, 187–196. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2010.
17.Majka, Jerzy. Wrzesień 1939 r. w Rzeszowie. Rzeszów: Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa, 1989.
18.Makarski, Władysław. „Jeszcze o nazwie miejscowej ‚Rzeszów‘“. Roczniki humanistyczne 33 (1985): 67–87.
19.Mick, Christoph. „‚Den Vorvätern zum Ruhm – den Brüdern zur Ermutigung‘. Variationen zum Thema Grunwald/Tannenberg“. zeitenblicke 3, Nr. 1 (2004). Zugriff 25.04.2017. http://www.zeitenblicke.de/2004/01/mick/Mick.pdf.
20.Myszka, Agnieszka. „Ewolucja motywacji współczesnych nazw ulic województwa podkarpackiego“. In: Jednotlivé a všeobecne v onomastiké, hrsg. v. Martin Ološtiak, 251–262. Prešov: Univerzitná knižnica PU, 2012.
21.Nübling, Damaris, Fabian Fahlbusch, Rita Heuser. Namen. Eine Einführung in die Onomastik. 2. Aufl. Tübingen: Narr Francke Attempto, 2015.
22.Ortega y Gasset, José. „Mówienie jako zwyczaj społeczny“. In: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, hrsg. v. Grzegorz Godlewski, Andrzej Mencwel, Roch Sulima, 169–171. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2003.
23.Owsiński, Piotr A. „Urbane Bezeichnungen in der Stadt Busko-Zdrój während des Zweiten Weltkrieges“. Polilog. Studia Neofilologiczne 8 (2018): 257–266.
24.Owsiński, Piotr A. „Zu Motivierungstendenzen der gegenwärtigen Urbanonyme in der Stadt Busko-Zdrój“. Germanica Wratislaviensia 143 (2018): 293–310.