Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / nr 29

Rok wydania:2020
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Redaktionsseite


(Strona redakcyjna)
2 (1-2) --- Więcej
*

Inhaltsverzeichnis


(Spis treści)
2 (3-4) --- Więcej
1.

„den letzten Zipfel des Gebetsmantels“ – Komische Inkongruenzen und ‚religiöser Humor‘ in Franz Kafkas Tagebuchaufzeichnungen und Briefen


(„ostatni róg płaszcza modlitewnego“ – Komiczne inkongruencje i ‚religijny humor’ w dziennikach i listach Franza Kafki)
22 (5-26) Beate Sommerfeld Więcej
2.

Margarete Susman und ihr poetisch-metaphysisches Werk "Vom Sinn der Liebe" (1912)


(Margarete Susman i jej poetycko-metafizyczny esej "O sensie miłości" (1912))
15 (27-41) Anna Czajka-Cunico Więcej
3.

„Erwachende“: Die Frauengestalten von Margrit Schriber


(„Budzące się”: Postaci kobiece w utworach Margrit Schriber)
26 (43-68) Malcom Pender Więcej
4.

Hinter dem Schleier der Erinnerung. Von jüdischen Wurzeln und dem Zweiten Weltkrieg in "Abschied von Jerusalem" von Anna Mitgutsch


(Za zasłoną pamięci. O żydowskich korzeniach i II wojnie światowej w "Abschied von Jerusalem" Anny Mitgutsch)
20 (69-88) Aneta Jurzysta Więcej
5.

Das Problem der verschwiegenen Arisierung jüdischen Eigentums in der zeitgeschichtlichen KJL – Zu Mirjam Presslers Jugendroman "Die Zeit der schlafenden Hunde" (2003)


(Problem przemilczanej aryzacji mienia żydowskiego we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży – Powieść Mirjam Pressler "Die Zeit der schlafenden Hunde" (2003))
23 (89-111) Joanna Sumbor Więcej
6.

Zum Thema Cyber-Mobbing in der zeitgenössischen deutschen Jugendliteratur


(O cybermobbingu we współczesnej literaturze niemieckiej dla młodzieży)
17 (113-129) Ewa Hendryk Więcej
7.

‚Mit Haut und Haar‘ – Somatismen in der modernen Liebeslyrik


(‘Duszem i ciałem’: Somatyzmy we współczesnej liryce miłosnej)
26 (131-156) Wolfgang Mieder Więcej
8.

Von der Modularität zur Interaktivität und zurück: Die Crux mit der Zeit beim Satzverstehen – eine kritische Bestandsaufnahme am Beispiel des Deutschen


(Od modularności do interaktywności i z powrotem: Problematyka czasowego wymiaru rozumienia zdań – Próba syntezy na przykładzie języka niemieckiego)
16 (157-172) Jolanta Sękowska Więcej
9.

Zur Syntax des anaphorischen, medialen und lexikalischen Reflexivspronomens im Deutschen und im Polnischen im Vergleich mit ausgewählten Beispielen aus dem Jiddischen


(Składnia anaforycznego, medialnego oraz leksykalnego zaimka zwrotnego w języku niemieckim i polskim w porównaniu z wybranymi przykładami z języka jidysz)
13 (173-185) Katarzyna Ochmańska Więcej
10.

‚Depression‘ im Lichte der konzeptuellen Metaphern im Deutschen. Eine Untersuchung am Beispiel verbaler Kollokationen


(‘Depresja’ w świetle metafor konceptualnych w języku niemieckim – na przykładzie kolokacji czasownikowych)
18 (187-204) Marcelina Kałasznik, Przemysław Staniewski Więcej
11.

Zur sprachlichen Konstruktion des Todes: Historische Grabinschriften vom Rakowicki-Friedhof in Krakau


(Językowa konstrukcja obrazu śmierci. Historyczne inskrypcje nagrobne z cmentarza Rakowickiego w Krakowie)
20 (205-224) Agnieszka Gaweł Więcej
12.

Zur Motivierung von Hodonymen in der Stadt Rzeszów (Reichshof) im Zweiten Weltkrieg


(Funkcje niemieckich hodonimów w Rzeszowie (Reichshof) w czasie II wojny światowej)
14 (225-238) Andrzej Feret Więcej
13.

Routineausdrücke in deutschen Gesetzestexten – Versuch einer Klassifizierung


(Wyrażenia rutynowe w niemieckich tekstach ustaw – próba klasyfikacji)
15 (239-253) Małgorzata Płomińska Więcej
14.

Zum sprachlichen Weltbild in ausgewählten Begriffen aus dem Bereich des Erbrechts in der deutschen und polnischen Sprache


(O językowym obrazie świata w wybranych pojęciach z zakresu prawa spadkowego w języku niemieckim i polskim)
22 (255-276) Piotr Owsiński, Anna Paluch Więcej
15.

Der Arbeitsvertrag auf Deutsch und auf Polnisch – Eine Analyse ausgewählter Aspekte auf rechtswissenschaftlicher und sprachlicher Ebene


(Umowa o pracę w języku niemieckim i w języku polskim - Analiza wybranych aspektów na płaszczyźnie prawnej i językowej)
18 (277-294) Małgorzata Osiewicz-Maternowska Więcej
16.

Zu ausgewählten Aspekten der deutschen Eisenbahnterminologie


(Wybrane aspekty niemieckiej terminologii kolejnictwa)
11 (295-305) Sebastian Maślanka Więcej
17.

Lässt sich Mathematik bildlich darstellen? – Zur mathematischen Lexik in Langenscheidts "Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Bild für Bild" (2016)


(Czy matematykę można przedstawić na obrazku? – O leksyce matematycznej w słowniku Langenscheidt "Deutsch als Fremdsprache. Bild für Bild" (2016))
20 (307-326) Monika Kasjanowicz-Szczepańska Więcej
18.

Kulturorientierte Betrachtungen des Familienbildes in der österreichischen Prosa der Gegenwart


(Kulturowe spojrzenie na obraz rodziny we współczesnej prozie austriackiej)
15 (327-341) Monika Wójcik-Bednarz Więcej
19.

Alle Gesichter des Ärgers. "Konzeptualisierungsmuster des ÄRGER-Feldes an der Schnittstelle zwischen Kognition und Versprachlichung" von Hanna Kaczmarek


(O odcieniach złości. „Wzory konceptualizacji pola semantycznego gniew na styku kognicji i werbalizacji” Hanny Kaczmarek)
15 (343-357) Anna Sulikowska Więcej
20.

Wissenschaftliche Diskussionen über die Grenzen der linguistischen Forschung: „Linguistische Treffen in Wrocław“ [Vol. 15]


(Dyskusje naukowe o granicach badań językoznawczych)
15 (359-373) Krystian Suchorab Więcej
*

Das Prinzip der Internationalisierung. Bericht über ein neues Konzept für die Ausbil-dung von Doktoranden im Fach Germanistik im Rahmen des Erasmus+-Projekts 2018-1-SK01-KA203-046375, im Rahmen von KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices und KA203 – Strategic Partnerships for higher education


(Umiędzynarodowienie. Sprawozdanie dot. nowych rozwiązań w kształceniu doktorantów kierunku filologia germańska w ramach projektu Erasmus+ 2018-1-SK01-KA203-046375,w ramach KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices und KA203 – Strategic Partnerships for higher education)
9 (375-383) Joanna Szczęk Więcej