Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Satysfakcja klientów jako źródło sukcesu organizacji – studium przypadku

Autorzy: Ewa Badzińska
Politechnika Poznańska

Edyta Gołąb-Andrzejak
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: satysfakcja konsumentów źródła sukcesu organizacja usługi informatyczne
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (81-92)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano znaczenie satysfakcji – w kontekście koncepcji marketingu relacji – jako źródła sukcesu organizacji. Przedstawiono istotę pojęcia satysfakcji klienta w usługach oraz zaprezentowano modele satysfakcji usługobiorcy i sposoby jej oceny. Rozważania w obszarze przedmiotu badań dotyczą innowacyjnych usług informatycznych przeznaczonych dla indywidualnych klientów biznesowych. Na podstawie studium przypadku – firmy MindsEater – wykazano znaczenie budowania relacji i osiągania satysfakcji klientów w procesie kształtowania przewagi na konkurencyjnym rynku usług w branży IT. Przedstawione w artykule przykłady wykorzystania wiedzy eksperckiej i umiejętności jej zastosowania w praktyce gospodarczej mogą być inspiracją dla innych przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badzińska E., Determinanty rozwoju organizacji na przykładzie start-upu akademickiego, „Marketing i Rynek” 2015, nr 5.
2.Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J., Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa 2004.
3.Drapińska A., Kluczowe elementy marketingu relacji, w: Marketing. Ujęcie systemowe, red. M. Daszkowska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005.
4.Drapińska A., Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.
5.Furtak R., Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003.
6.Gołąb-Andrzejak E., Badanie satysfakcji gości hotelowych i ich lojalności na przykładzie Grupy Hotelowej Orbis, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 237, Wrocław 2011.
7.Gołąb-Andrzejak E., Wpływ jakości usług hotelarskich na satysfakcję i kształtowanie lojalności gości hotelowych, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8.
8.Hill N., Aleksander J., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
9.Innowacyjna platforma projektów IT – ITProjectPlace, 2015, www.itprojectplace.com.
10.Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
11.Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
12.Palacio A.B, Meneses G.D., Perez P.J.P., The configuration of the university image and its relationship with the satisfaction of students, „Journal of Educational Administration” 2002, Vol. 40, No. 5.
13.Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/sjp/satysfakcja, 2574915.
14.Urban W., Siemieniako D., Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.