Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Pomoc publiczna w ramach postępowania restrukturyzacyjnego – test prywatnego wierzyciela na przykładzie spółki z o.o w restrukturyzacji

Autorzy: Edyta Piątek

Magdalena Konat-Staniek
Słowa kluczowe: pomoc publiczna postępowanie restrukturyzacyjne
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (247-256)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku nowej ustawy Prawo Restrukturyzacyjne dało wiele możliwości przedsiębiorcom do skorzystania z pomocy w celu utrzymania przedsiębiorstwa na rynku. W ramach tego postępowania konieczne jest ustalenie, czy udzielona pomoc nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej zakłócającej reguły wolnego rynku. Odpowiedź na to daje przeprowadzenie testu prywatnego wierzyciela lub testu prywatnego inwestora.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Geronim, M. (2016). Pomoc publiczna w ustawie z 15 maja 2015 r. – prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia wstępne. Doradca Restrukturyzacyjny, 3 (5).
2.Gurgul, S. (2016). Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
3.Hołda, A. (2015). Wartość godziwa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości. Warszawa: KiBR.
4.Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 30 kwietnia 2004 r. Dz. Urz. UE L 2014.182.1 ze zm.
5.Ustawa Prawo restrukturyzacyjne z 23 sierpnia 2016 r. Dz.U. poz. 1574.
6.Ustawa Prawo upadłościowe z 7 grudnia 2016 r. Dz.U. poz. 2171.
7.Zimmerman, P. (2016). Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.