Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
KONCEPCJA WARTOŚCI W RELACJACH PRACOWNIK – ORGANIZACJA

Autorzy: Edyta Rudawska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: wartość pracownika dla fi rmy wartość dla pracownika relacje z pracownikami marketing relacji
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (393-406)

Abstrakt

Koncepcja wartości w marketingu relacji stanowi obszar rosnącego zainteresowania. W zdecydowanej większości opracowań odnosi się ją jednak do wartości klienta. W niniejszym artykule skoncentrowano się na idei wartości pracownika w organizacji, zarówno w ujęciu wartości pracownika dla organizacji, jak i wartości, jaką organizacja powinna tworzyć, komunikować i dostarczać pracownikom w celu kreowania z nimi trwałych relacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abzari M., Ghorbani H., Madani F., The Effect of Internal Marketing on Organizational Commitment from Market-Orientation Viewpoint in Hotel Industry in Iran, „International Journal of Marketing Studies” 2011, Vol. 3, No. 1.
2.Ballantyne D., A Relationship-Mediated Theory of Internal Marketing, „European Journal of Marketing” 2003, Vol. 37, No. 9.
3.Berger P., Bolton R., Bowman D., Briggs E., Kumar V., Parasuraman A., Terry C., Marketing Actions and the Value of Customer Assets. A Framework for Customer Asset Management, „Journal of Service Research” 2002, Vol. 5, No. 1.
4.Białasiewicz M., Buczkowski T., Czerniachowicz B., Gospodarowanie kapitałem ludzkim, w: S. Marek, M. Białasiewicz (red.), Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa 2008.
5.Bottos L., Mind the Gap: Knowing What Employees Want is Key, „Employee Benefit Plan Review” 2006, Vol. 61, No. 5.
6.Bridges S., Harrison K.J., Employee Perceptions of Stakeholder Focus and Commitment to the Organization, „Journal of Managerial Issues” 2003, Vol. 15, No. 4.
7.Brown S., Garino G., Martin C., Firm Performance and Labour Turnover: Evidence from 2004 workplace Employee Relations Survey, „Economic Modeling” 2009, Vol. 26, No. 3.
8.Faleye O., Trahan E., Labor-Friendly Corporate Practices: Is What is Good for Employees Good for Shareholders?, „Journal of Business Ethics” 2011, 101: 1-27.
9.Guerrera F., Welsch Rues Short-Term Profit Obsession, „Financial Times” 2009, 12 March.
10.Homburg Ch., Wieseke J., Hoyer W., Social Identity and the Service – Profi t Chain, „Journal of Marketing” 2009, Vol. 73, March.
11.Ind N., Inside out: How Employees Build Value, „Brand Management” 2003, Vol. 10, No. 6.
12.Kacperczyk A., With Greater Power Comes Greater Responsibility? Takeover Protection and Corporate Attention to Stakeholders, „Strategic Management Journal” 2009, Vol. 30.
13.Lester S., Kickul J., Psychological Contracts in the 21st Century: What Employees Value Most and How Well Organizations are Responding to These Expectations, „Human Resource Planning” 2001, Vol. 24, No. 1.
14.Luo X., Wieseke J., Homburg Ch., Incentivizing CEOs to Build Customer- and Employeefirm Relations for Higher Customer Satisfaction and Firm Value, „Journal of the Academy of Marketing Science” 2012, Vol. 40.
15.Mayer D., Ehrhart M., Schneider B., Service Attribute Boundary Conditions of the Service Climate-Customer Satisfaction Link, „The Academy of Management Journal” 2009, Vol. 52, No. 5.
16.Raport z badań 2013, Trends in Global Employee Engagement, http://www.aon.com/attachments/human-capital-consulting/2013_Trends_in_Global_Employee_Engagement_Highlights.pdf (dostęp 2.10.2014).
17.Seijts G., Crim D., What Engages Employees the Most or, the Ten C’s of Employee Engagement, „Ivey Business Journal” 2006, March/April.
18.Taranko T., Refleksje nad wartością marketingu, w: A. Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, PWE, Warszawa 2014.
19.Wang H., He J., Mahoney J., Firm-specific Knowledge Resources and Competitive Advantage: the Roles of Economic- and Relationship-Based Employee Governance Mechanisms, „Strategic Management Journal” 2009, Vol. 30.