Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Kryzys finansowy w teorii a sytuacja sektora budowlanego w Polsce

Autorzy: Edyta Piątek
Słowa kluczowe: kryzys wskaźniki finansowe wskaźniki makroekonomiczne
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:9 (191-199)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – W artykule przedstawiono istotę oraz przyczyny i skutki współczesnego kryzysu finansowego, jakie zidentyfikowali w swojej pracy Ekonomia kryzysu Nourirl Roubini i Stephen Mihm. W świetle ich rozważań przedstawiono sytuację polskiej gospodarki za pomocą wskaźników makroekonomicznych od 2005 do 2011 roku, tj. w okresie, w którym zawiera się ostatni kryzys. Zmianę tychże wskaźników odniesiono do zmian wybranych wskaźników finansowych przedsiębiorstw branży budowlanej, która – jako materialna, a nie finansowa czy wirtualna gałąź gospodarki – powinna być mało wrażliwa na skutki załamań gospodarki. Metodologia badania – Sytuację majątkowo-finansową branży budowlanej w latach 2005–2011 ustalono w oparciu o przebadaną próbę 116 reprezentatywnych przedsiębiorstw za pomocą wskaźników finansowych. Następnie porównano z danymi makroekonomicznymi również za okres 2005–2011, publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny. Wynik – Sytuacja branży budowlanej zmieniała się w zakresie poziomu zadłużenia w latach 2008–2009 odwrotnie do poziomu zadłużenia państwa (deficytu finansów publicznych). Oryginalność/wartość – Analiza wpływu światowego kryzysu na sytuację polskiej gospodarki i wybranej branży.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Drozdowicz-Bieć M. (2012). Cykle i wskaźniki koniunktury. Warszawa: Poltext.
2.Komisja Europejska (2011). Bruksela, 12.01.
3.Roubini N., Mihm S. (2011). Ekonomia kryzysu. Warszawa: Wolters Kluwer.