Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 1230-3976     eISSN: 2353-3013    OAI    DOI: 10.18276/ab.2015.22-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 22
Changes in the vegetation of a small lowland river valley (Krąpiel, NW Poland) after dredging

Autorzy: Edyta Buczyńska
University of Life Sciences in Lublin, Animal Ecology and Wildlife Management, Depart- ment of Zoology, Akademicka 13, 20-033 Lublin, Poland

Paweł Buczyński
Maria Curie-Skłodowska University, Department of Zoology, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland

Edyta Stępień
University of Szczecin, Faculty of Biology, Department of Plant Taxonomy and Phytoge- ography, ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, Poland

Andrzej Zawal
Department of Invertebrate Zoology & Limnology, University of Szczecin, Wąska 13, 71-415 Szczecin, Poland,
Słowa kluczowe: riparian vegetation, vegetation changes, regulation of rivers, recolonization
Rok wydania:2015
Liczba stron:29 (168-196)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The paper presented the impact of dredging on the vegetation of a regulated section of a lowland river based on the example of the Krąpiel River (NW Poland). The field research with pre-investment monitoring was conducted over three vegetation seasons in the years 2008–2010. Mechanical dredging and alignment of the river bed caused changes in vegetation structure. Reducing the diversity of habitat contributed to observed impoverishment of plant communities and species that build them. In the first year after dredging, communities from class Bidentetea tripartitae (Chenopodietum rubri) were dominant along the flood terrace covered with a layer of dredging material. In the second year after dredging, terophytes were again replaced by rush communities, dominated by Phalaridetum, Phragmitetumand locally Riparian tall herb communities. 
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allan D.J. 1998. Ekologia wód płynących. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2.Aguiar F.C., Ferreira M.T., Moreira I. 2001. Exotic and native vegetation establishment following channelization of a western Iberian river. regul. river, 17: 509–526.
3.Assini S. 2001. Seed-bank and dynamics of a Polygonum hydropiperL. community along Po river (Central-West Italy). Plant Biosyst., 135: 223–232.
4.Baattrup-Pedersen A., Larsen, S.E., Riis T. 2002. Long-term effects of stream manage-ment on plant communities in two Danish lowland streams. Hydrobiologia, 481 (1–3): 33–45.
5.Battrup-Pedersen A., Riis T. 1999. Macrophyte diversity and composition in relation to substratum characteristics in regulated and unregulated Danish streams. Freshwater Biology, 42: 375–385.
6.Barbosa A.E., Alves E., Cortes R.M.V., Silva-Santos P.M., Aguiar F., Ferreira M.T. 2006. Evaluation of environmental impacts resulting from river regulation works. A case study from Portugal. In: Proceedings and Monographs in Engineering. R. Ferreira, E.
7.Barkman, J.J., Doing, H. & Segal S. 1964. Kritische Bemerkungen und Vorschläge zur quantitativen Vegetationanalyse. Acta Bot. Neerl, 13: 394–419.
8.Bondar-Nowakowska E., Hachoł J. 2011. Changes of aquatic vascular plant communities as an ecological risk factor in the watercourses after regulation and maintenance works. Infrast. Ekol. t., 1: 263–273.
9.Borysiak J. 1994. Struktura aluwialnej roślinności lądowej środkowego i dolnego biegu Warty. Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria: Biologia 52, Poznań.
10.Borysiak J. 2004. Zalewane muliste brzegi rzek. In: Wody słodkie i torfowiska. t. 2: Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – Podręcznik metodyczny. J. Herbich (ed.). Ministerstwo Środowiska, Warszawa, pp. 109–114.
11.Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Ed. Springer, Wien–New York.
12.Brookes A. 1986. Response of aquatic vegetation to sedimentation downstream from channelization works in England and Wales. Biol. Conserv., 38: 351–367.
13.Brzeg A., Ratyńska H. 1983. Nadbrzeżne zbiorowiska roślinne nad Wartą w Poznaniu i ich cechy antropogeniczne. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Seria B – Botanika, 34: 79–102.
14.Brzeg A., Wojterska M. 2001. Zespoły roślinne Wielkopolski, ich stan poznania i zagrożenie. In: Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza południowopomorskiego. przewodnik sesji terenowych 52.Zzjazdu PTB, 24–28 września 2001. M. Wojterska (ed.). Bogucki
15.Burkart M. 2001. River corridor plants (Stromtalpflanzen) in Central European lowland: a review of a poorly understood plant distribution pattern. Global Ecology & Biogeography, 10:449–468.
16.Caffrey J.M., Monahan C., Tierney D. 2006. Factors influencing the distribution of aquatic plant communities in Irish canals. Hydrobiologia, 570 (1): 133–139.
17.Engloner A.I., Szalma E., Sipos K., Dinka M. 2013. Occurrence and habitat preference of aquatic macrophytes in a large river channel. Community Ecol., 14: 243–248.
18.Gołdyn R., Gołdyn H., Kaniewski W. 2005. Water plant associations in the valley of The Cybina River. Rocz. Ar Pozn., 373,Bot. Steciana 9: 69–87.
19.Goodson J.M., Gurnell A.M., Angold P.G., Morrissey I.P. 2001. Riparian seed banks: structure, process and implications for riparian management. Prog. Phys. Geog., 25: 301–325.
20.Hennekens, S.M. & J.H.J. Schaminee (2001). Turboveg, a comprehensive database mana-gement system for vegetation data. Journal of Vegetation Science, 12: 589–591.
21.Henry C.P., Amoros C. 1996. Are the banks a source of recolonization after disturbance: an experiment on aquatic vegetation in a former channel of the Rhône River. Hydrobiologia, 330 (2): 151–162.
22.Jongman R.H.G. 1992. Vegetation, river management and land use in the Dutch Rhine floodplains. Regul. river, 7 (3): 279–289.
23.Krawczyk R. 2011. Species richness and synanthropization rates of the vascular flora in the lower San river valley. Acta Botanica Silesiaca, 7: 63–77.
24.Mirek Z., Piękoś-Mirkowa A., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Biodiversity of Poland, Vol. 1. Z. Mirek (ed.). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 1–442.
25.Myśliwy M. 2010. Riparian tall herb fringe communities in a small lowland river valley: species-environment interactions. natura Montenegrina, 9 (3): 403–415.
26.Najman R.J., Dacamps H., Pollock M. 1993. The role of riparian corridors in maintaining regional biodiversity. Ecol. appl., 3 (2): 209–212.
27.Nowak A., Nowak S. 2010. Ranunculion fluitantis communities in Opole Silesia. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 17(1): 109–119.
28.Osadowski Z. 2009. Szata roślinna makrofitów dolnego odcinka rzeki Kwaczy. In: Krótkoterminowe ekologiczne efekty renaturyzacji niewielkich rzek nizinnych na przykładzie rzeki Kwaczy.
29.Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”, K. Obolewski (ed.). Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk, pp. 147–173.
30.Pedersen T.C.M., Baattrup-Pedersen A., Madsen T.V. 2006. Effects of stream restoration and management on plant communities in lowland streams. Freshwater Biol., 51: 161–179.
31.Puchalski W. 2004. Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników. In: wody słodkie i torfowiska. t. 2. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, J. Herbich (ed.). Ministerstwo Środowiska, Warszawa,
32.Rambaud M., Combroux I., Haury J., Moret J., Machon N., Zavodna M., Pavoine S. 2009. Relationships between channelization structures, environmental characteristics, and plant communities in four French streams in the Seine-Normandy catchment. j. n. am. Be
33.Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2008–2009 (collective work). 2010. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Szczecin.
34.Stępień E. 2010. Characteristics of the Bidentetea tipartitae R.Tx., Loymeyer et Preising in R.Tx. 1950 class communities in river valleys of the Wałcz Plain (Poland).
35.Natura Montenegrina, 9 (3): 621–634.
36.Stępień E., Zawal A., Buczyński P., Buczyńska E., Szenejko M. 2016. Effects of dredging on the vegetation in small lowland river Limnetica (in press).
37.Szlauer-Łukaszewska A., Zawal A. 2014. The impact of river dredging on ostracod assemblages against other environmental factors, in the Krąpiel River (NW Poland).
38.Fundamental and Applied Limnology, 185 (3–4): 1–11.
39.Van der Valk A.G. 1992. Establishment, colonization, and persistence. In: Plant Succession: theory and prediction. D.C. Glenn-Lewin, R.K. Peet, T.T. Veblen (eds.). Chap man & Hall, London, pp. 60–102.
40.Zawal A., Stępień E., Szlauer-Łukaszewska A., Dąbkowski P., Michoński G., Kłosowska M., Bańkowska A. & Myśliwy M. 2014. The influence of a lowland river dredging (The Krąpiel in NW Poland) on water mite fauna (Acari: Hydrachnidia). Fundamental