Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.3.31-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (31) 2015
Factors Affecting the Development of Catering Enterprises in Poland
(Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstw gastronomicznych w Polsce)

Autorzy: Edyta Gheribi
University of Łódź
Słowa kluczowe: rozwój turystyka restauracje przedsiębiorstwa gastronomiczne zarządzanie czynniki
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (207-220)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W Unii Europejskiej, w tym w Polsce, usługi gastronomiczne są największym przemysłem w sektorze hotelarskim. W dzisiejszym świecie, firmy gastronomiczne odgrywają ważną rolę w zmieniającym się zaspokajaniu potrzeb żywieniowych i społecznych. Branża usług gastronomicznych generuje największą część wartości dodanej i oferuje większość miejsc pracy w tym sektorze. Rozwój usług gastronomicznych jest niewątpliwie związany ze zmianami społecznymi i gospodarczymi zachodzącymi w ostatnich latach w naszym kraju. Zjawisko to związane jest zarówno z bogatymi jak i biednymi, ponieważ oferta jest różnorodna. Hipotezą badawczą jest to, że rozwój przedsiębiorstw cateringowych jest nierównomierny w poszczególnych regionach Polski i są różne czynniki, które wpływają na ich rozwój. Celem badania była identyfikacja czynników wpływających na rozwój przedsiębiorstw gastronomicznych w Polsce. Podział geograficzny Przedsiębiorstwa gastronomiczne w Polsce są nierówno rozmieszczone w podziale geograficznym. Najwyższa koncentracja tego typu przedsiębiorstw występuje w województwie mazowieckim. W okresie 2000–2013 liczba przedsiębiorstw gastronomicznych wzrosła w większości województw. W najbliższych latach będzie nadal się rozwijać dzięki możliwości zwiększenia efektywności uczestników rynku, o czym świadczą zarówno wskaźniki makroekonomiczne i mikroekonomiczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babicz-Zielińska E., Zabrocki R., Zachowania konsumentów na rynku wybranych form usług żywieniowych, “Handel Wewnętrzny” 2006, No. 6.
2.Boguszewski-Kreft M., Usługi jako wiodący sektor współczesnej gospodarki, “Handel Wewnętrzny” 2003, No. 4–5.
3.Dąbrowska A., Rozwój rynku usług w Polsce: uwarunkowania i perspektywy, SGH, Warszawa 2008.
4.Eurostat Database, 2013.
5.Gheribi E., Konsument i przedsiębiorstwo na rynku usług gastronomicznych, Black Unicorn, Jastrzębie Zdrój 2013.
6.Gheribi E., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw gastronomicznych w Polsce, “Marketing i Rynek” 2013, No. 4.
7.http://statistics.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_tsa_1.pdf. IMF, World Economic Outlook Database, April 2013.
8.Knowles T., Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, PWE, Warszawa 2001.
9.Kwiatkowska E., Udział usług gastronomicznych w realizacji potrzeb żywieniowych konsumentów, “Marketing i Rynek” 7/2010: 28–33.
10.Kwiatkowska E., Usługi gastronomiczne a rozwój turystyki w Polsce, in: Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej, eds. W. Cabaj, J. Feczko, WSEiP, Kielce 2009.
11.Masłowski A., Rynek usług gastronomicznych uwarunkowania i kierunki rozwoju, IRWiK, Warszawa 2001.
12.Statistical Yearbook of Poland 2000–213.
13.Statistical Yearbook of the Regions–Poland 2010–2013.