Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

Aktualnie: European Journal of Service Management

ISSN: 1898-0511     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/smt.2015.16-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 16, 2/2015
Restaurant and hotel market in Poland

Autorzy: Edyta Gheribi
University of Lodz
Słowa kluczowe: market restaurant hotel tourism development management
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:6 (57-63)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

This article presents the development of restaurant and hotel market in Poland. Despite the decreasing total number of catering establishments, the number of restaurants in 2013 increased by 98,8% compared to 2000. The data of CSO shows that the highest concentration of restaurants was in Mazowieckie voivodship, where there were 1209 in 2013, which accounted for 22,96% of all restaurants in Poland. The sector is growing and attracting new investments and good future perspectives are foreseen.  Restaurants constitute the most lucrative segment of the catering market, generating almost 60% of the sector’s aggregated values. Analysts forecast further expansion of restaurant facilities in shopping malls, city centers, high streets and along important communication routes. Also we can observe a sustainable increase in the number of hotels operating in Poland. At the end of 2013 there were 2107 hotels with a total capacity of 1,058,000 rooms. Their number had increased in 2013 compared to 2000 by 128,03%, until it reached the number of 2107 hotels in 2013 compared to 924 hotels in 2000. The distribution of hotel facilities on the map of Poland is not regular. Considering the number of existing hotels, Małopolskie voivodship is the unquestioned leader (286 hotels in 2013) with the strong supply being a regional characteristics. The hotel market in Poland as compared to other European countries is not large. Such a small, not saturated market presents significant development opportunities.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Annon (2014). Polak w restauracji. Raport 2014. Rynek Gastronomiczny w Polsce. Warszawa
2.Babicz-Zielińska, E. & Zabrocki, R. (2006). Zachowania konsumentów na rynku wybranych form usług żywieniowych. Handel wewnętrzny. No. 6
3.Boguszewski-Kreft, M. (2003). Usługi jako wiodący sektor współczesnej gospodarki. Handel Wewnętrzny No. 4-5
4.Dąbrowska, A. (2008). Rozwój rynku usług w Polsce: uwarunkowania i perspektywy. SGH. Warszawa
5.Frontczak , J. (2014). Gastronomia na prostej – gdzie jesteśmy, trendy, nastroje. Food Business Forum. Warszawa.
6.Gheribi, E. (2013). Konsument i przedsiębiorstwo na rynku usług gastronomicznych. Black Unicorn. Jastrzębie Zdrój.
7.Knowles, T. (2001). Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią. PWE, Warszawa
8.Kowrygo, B. & Halicka E. (2011). Development of food services In Poland. Culinary Arts and Sciences. International Centre for Tourism and Hospitality Research Bournemounth University. United Kingdom