Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Formy outsourcingu na rynku usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu lotniczego

Autorzy: Edyta Drajska
Politechnika Gdańska

Małgorzata Wach-Kloskowska
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Słowa kluczowe: outsoursing rynek usług transport lotniczy porty lotnicze
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (215-228)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedsiębiorstwa poszukują coraz lepszych i efektywniejszych modeli funkcjonowania na rynku. Jedną z metod zarządzania przedsiębiorstwem, zyskującą coraz większą popularność jest outsourcing. W artykule przedstawiono teorię outsourcingu oraz działania outsourcingowe podejmowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku usług lotniczych. W zależności od potrzeb, środków i priorytetów linie lotnicze i porty lotnicze decydują, jakie obszary i w jakiej formie mogą outsourcować. Wybierając usługodawcę należy mieć na względzie jego wiedzę, doświadczenie i możliwość zapewnienia działania na najwyższym poziomie. Firmy muszą mieć też świadomość, że trafnie podjęta decyzja będzie przynosić zyski i wiązać się z umocnieniem pozycji firmy, natomiast podjęta błędnie – narazi przedsiębiorstwo na zwiększone koszty i zmniejszenie wartości organizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.DHL, http://dhl.com.pl.
2.Global Airline Services sp. z o.o., http://globalairlineservices.pl.
3.http://outsourcingportal.pl.
4.Kryńska E., Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy w przedsiębiorstwach polskich, w: Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, red. R. Horodeński, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku,
5.Lenart A., Outsourcing IT wyzwaniem dla transportu, „Logistyka” 2010, nr 4.
6.Matejun M., Rodzaje outsourcingu i kierunki jego wykorzystania, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 989, Organizacja i Zarządzanie z. 42, Łódź 2006.
7.Polski Rynek Transportu Lotniczego, http://prtl.pl.
8.Power M.J., Desuoza K.C., Bonifazi C., Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, MT Biznes, Warszawa 2008.
9.Toczyski K., Firmy ochrony na lotniskach, „Ochrona Mienia i Informacji” 2012, nr 1.
10.Trocki M., Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001.
11.Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001.
12.Ustawa z 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, DzU z 2011, nr 170, poz. 1015.
13.Vitasek C., Polak P., Vested w praktyce, http://www.log24.pl/artykuly/vested-w-praktyce,4489.