Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2018.27-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 27
Zur Flexibilität von Idiomen im Deutschen
(O elastyczności idiomów w języku niemieckim)

Autorzy: Gisbert Fanselow
Linguistik, Universität Potsdam
Słowa kluczowe: idiom dekomponowanie elastyczność syntaktyczna
Rok wydania:2018
Liczba stron:20 (115-134)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 596

Abstrakt

W artykule analizowane jest zjawisko elastyczności syntaktycznej idiomów w języku niemieckim ze szczególnym uwzględnieniem ich modyfikacji przez przymiotniki, zdania względne, w-przesunięcia oraz stronę bierną. Pokazuje on, ze zarówno idiomy poddające się dekomponowaniu, jak i idiomy stałe wykazują zmienność strukturalną pod wpływem wymienionych czynników.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ackerman, Farrell, Gert Webelhuth. Topicalization and German complex predicates. La Jolla-Chapel Hill: University of California, San Diego, University of North Carolina, Ms., 1993.
2.Bargmann, Sascha, Manfred Sailer. „The syntactic flexibility of semantically non-decomposable idioms“. In: Multiword Expressions: Insights from a Multi-lingual Perspective, hrsg. v. Manfred Sailer, Stella Markantonatou. Berlin: Language Science Press. (im Druck)
3.Fanselow, Gisbert, Denisa Lenertovà. „Left peripheral focus. Mismatches between syntax and information structure“. Natural Language & Linguistic Theory 29 (2011): 169–209.
4.Lenerz, Jürgen. Zur Abfolge nominaler Satzglieder im Deutschen. Tübingen: Narr,1977.
5.Müller, Gereon. „Structure removal in complex prefields“. Natural Language and Linguistic Theory 36 (2018): 2019–264. Zugriff: 02.02.2018. DOI.org/10.1007/s11049-017-9374-z.
6.Nunberg, Geoffrey, Ivan A. Sag, Thomas Wasow. „Idioms“. Language 70 (1994): 491–538.
7.Soehn, Jan-Phillip. Über Bärendienste und erstaunte Bauklötze. Frankfurt a. M.: Lang, 2006.