Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / nr 27

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Redaktionsseite


(Strona redakcyjna)
2 (1-2) --- Więcej
*

Inhaltsverzeichnis


(Spis treści)
2 (3-4) --- Więcej
1.

Die verschiedenen Gesichter von Christian Morgenstern: Einige Bemerkungen zu seinem Schaffen und zur Rezeption seiner Werke


(Różne oblicza Christiana Morgensterna: Kilka uwag na temat jego twórczości i recepcji jego dzieł)
28 (5-32) Dorota Sośnicka, Margarete Nyczka-Pisarski Więcej
2.

Robert Eduard Prutz und sein Diskurs über Gesellschaft, Politik und Literatur


(Robert Eduard Prutz i jego dyskurs o społeczeństwie, polityce i literaturze)
19 (33-51) Renata Trejnowska-Supranowicz Więcej
3.

„Der Dritte Raum“ als Aushandlungsort des postsowjetischen Traumas. Zu Migrationsromanen von Julya Rabinowich „Spaltkopf“ und Lena Gorelik „Die Listensammlerin“


(„Trzecia przestrzeń” jako miejsce rozważania postsowieckiej traumy w powieściach migracyjnych Julyi Rabinowich „Spaltkopf“ i Leny Gorelik „Die Listensammlerin“)
14 (53-66) Anna Rutka Więcej
4.

Sind Bilder noch Zeichen? Semiotische Sicht auf die Bilder in den modernen Medien


(Czy obrazy nadal są znakami? Semiotyczne spojrzenie na obrazy we współczesnych mediach)
17 (67-83) Anna Kapuścińska Więcej
5.

Zur Explikation emotionaler Bedeutungsaspekte sprachlicher Äußerungen


(Wyjaśnianie emocjonalnych znaczeń aspektów wypowiedzi językowych)
12 (85-96) Norbert Fries Więcej
6.

Die PF-Varianten des Expletivs in jiddischen Sätzen und ihren deutschen und polnischen Entsprechungen


(FF-warianty zaimka ekspletywnego w zdaniach języka jidysz i w ich niemieckich i polskich odpowiednikach)
17 (97-113) Anna Pilarski Więcej
7.

Zur Flexibilität von Idiomen im Deutschen


(O elastyczności idiomów w języku niemieckim)
20 (115-134) Gisbert Fanselow Więcej
8.

Zu syntaktischen Aspekten der deutschen Rechtssprache im Vergleich mit der polnischen Rechtssprache


(O aspektach składniowych w niemieckim języku prawa w porównaniu z polskim językiem prawa)
14 (135-148) Małgorzata Osiewicz-Maternowska Więcej
9.

Von de Saussure zu einem kartografischen Ansatz – die Entstehung und Fortsetzung der Reflexion generativer Transformationsgrammatik


(Od de Saussure’a do modelu kartograficznego – powstanie i kontynuacja refleksji gramatyki transformacyjno-generatywnej)
21 (149-169) Katarzyna Ochmańska Więcej
10.

Zum Beleidigungspotential der von Tiernamen abgeleiteten Personenbezeichnungen im Deutschen


(O obraźliwym potencjale wyzwisk osobowych pochodzących od nazw zwierząt w języku niemieckim)
13 (171-183) Joanna Szczęk Więcej
11.

Kollektive Bezeichnungen für bekannte Personen – Umriss eines Wortfeldes


(Kolektywne określenia osób znanych – szkic pola semantycznego)
19 (185-203) Marcelina Kałasznik Więcej
12.

Verdeutschungswörterbücher mit dem Fachwortschatz in der deutschen Sprache


(Specjalistyczne słowniki zniemczające w języku niemieckim)
16 (205-220) Katarzyna Sztandarska Więcej
13.

Fragen der Sprachverarbeitung und des Sprachbewusstseins am Beispiel des Deutschen als L2, des Englischen als L3 und des Schwedischen als L4 polnischer Germanistikstudenten


(Kwestie przetwarzania danych językowych i świadomości językowej na przykładzie języka niemieckiego jako L2, angielskiego jako L3 i szwedzkiego jako L4 polskich studentów germanistyki)
21 (221-241) Teresa Maria Włosowicz Więcej