Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2018.27-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 27
Die verschiedenen Gesichter von Christian Morgenstern: Einige Bemerkungen zu seinem Schaffen und zur Rezeption seiner Werke
(Różne oblicza Christiana Morgensterna: Kilka uwag na temat jego twórczości i recepcji jego dzieł)

Autorzy: Dorota Sośnicka ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny

Margarete Nyczka-Pisarski ORCID
brak
Słowa kluczowe: Christian Morgenstern liryka wiersze o przyrodzie humor groteska mistycyzm wiersze dla dzieci
Rok wydania:2018
Liczba stron:28 (5-32)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 1688

Abstrakt

Christian Morgenstern zasłynął w literaturze niemieckojęzycznej przede wszystkim jako autor humorystyczno-groteskowych ‘Pieśni szubienicznych’. Jednakże jego twórczość literacka obejmuje także poezję melancholijno-refleksyjną, subtelne wiersze o przyrodzie, mistyczną lirykę, czy też zabawne i rytmiczne wierszyki dla dzieci, które są niemal nieznane szerszemu gronu czytelników. Dlatego też artykuł omawia te różne formy twórczości Morgensterna, która niestety powoli popada w zapomnienie, aby uwypuklić jej wielobarwną różnorodność, równocześnie wskazuje w zarysie na recepcję jego utworów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barańczak, Stanisław. Ocalone w tłumaczeniu. Poznań: Wydawnictwo A5, 1992.
2.Bauer, Michael. Christian Morgensterns Leben und Werk. Stuttgart: Urachhaus, 1985.
3.Beheim-Schwarzbach, Martin. Christian Morgenstern in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 1964.
4.Christian Morgenstern für Große und Kleine. Gedichte, hrsg. u. illustriert v. Reinhard Michl. München: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co., 2014.
5.Cracun, Ioana. Mystik und Erotik in Christian Morgensterns „Galgenliedern“. Frankfurt a. M., Bern, New York, Paris: Peter Lang, 1988.
6.Cureau, Maurice. „Kommentar“. In: Christian Morgenstern, Sämtliche Gedichte. Sonderausgabe, hrsg. v. Martin Kießig u. Maurice Cureau, Bd. 3, 536–926. Stuttgart: Urachhaus, 2013.
7.Gumtau, Helmut. Christian Morgenstern. Köpfe des XX. Jahrhunderts. Berlin: Colloquium Verlag, 1971.
8.Kayser, Wolfgang. Das Groteske in Malerei und Dichtung. Oldenburg, Hamburg: Gerhard Stalling Verlag, 1957.
9.Kempowski, Walter (Hg.). Ein Knie geht einsam durch die Welt. Mein liebstes Morgenstern-Gedicht. Frankfurt a. M.: Piper, 1989.
10.Kießig, Martin. „Kommentar“. In: Christian Morgenstern, Sämtliche Gedichte. Sonderausgabe, hrsg. v. Martin Kießig u. Maurice Cureau, Bd. 1, 700–1026. Stuttgart: Urachhaus, 2013.
11.Kießig, Martin. „Kommentar“. In: Christian Morgenstern, Sämtliche Gedichte. Sonderausgabe, hrsg. v. Martin Kießig u. Maurice Cureau, Bd. 2, 576–1047. Stuttgart: Urachhaus, 2013.
12.Kowalska, Teresa. „Zapomniane wiersze maturzysty z Żor. Christian Morgenstern (1871–1914)“. Dodatek Kulturalny „Gazety uniwersyteckiej UŚ“ Nr. 2 (wydanie specjalne). Katowice: Uniwersytet Śląski, styczeń 2001.
13.Kretschmer, Ernst (Hg.). Christian Morgenstern. Ein Wanderleben in Text und Bild. Weinheim u. Berlin: Quadriga, 1989.
14.Kretschmer, Ernst. Die Welt der Galgenlieder Christians Morgensterns und der viktorianische Nonsense. Berlin, New York: de Gruyter, 1983.
15.Kusch, Bernd-Udo. Christian Morgenstern. Leben und Werk. Sein Weg zur Anthroposophie. Schaffhausen: Novalis Verlag, 1982.
16.Morgenstern, Christian. Gesammelte Werke in einem Band. München: Piper & Co., 1965.
17.Morgenstern, Christian. „Rozmowa ślimaka z samym sobą“. Übers. v. Witold Wirpsza. Zugriff 02.01.2018. http://psubraty.zrodla.org/1/wiersze.html.
18.Morgenstern, Christian. Sämtliche Gedichte. Sonderausgabe, hrsg. v. Martin Kießig u Maurice Cureau. Stuttgart: Urachhaus, 2013.
19.Morgenstern, Christian. Stufen. Eine Entwicklung in Aphorismen und Tagebuch-Notizen. München: Piper Verlag GmbH, 1984.
20.Morgenstern, Christian. Unter Zeiten / Jak to między czasami. Wybór poezji / Ausgewählte Dichtungen, übers. u. bearbeitet v. Teresa Kowalska, hrsg. v. Dariusz Rott. Katowice: Stiftung „Pallas Silesia“, 2002.
21.Neumann, Peter Horst. „Morgensterns Galgenlieder als poetologische Modelle betrachtet“. Sprachkunst, 4 (1973): 332–350.
22.Palm, Christine. Greule Golch und Geigerich. Die Nabelschnur zur Sprach-Wirklichkeit in der grotesken Lyrik von Christian Morgenstern. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1983.
23.Piper, Reinhard. Erinnerungen an meine Zusammenarbeit mit Christian Morgenstern. München, Zürich: Piper & Co., 1978.
24.Platritis, Christos. Christian Morgenstern. Dichtung und Weltanschauung. Frankfurt a. M., Bern, New York, Paris: Peter Lang, 1992.
25.Sośnicka, Dorota. „Czy ‚literatura nonsensu‘ rzeczywiście nie ma sensu? Fenomen poezji nonsensu na przykładzie ‚Pieśni szubienicznych‘ (Galgenlieder) Christiana Morgensterna“. Studia Niemcoznawcze Bd. XLV (2010): 303–317.
26.Spitzer, Leo. „Die groteske Gestaltungs- und Sprachkunst Christian Morgensterns“. In: Hans Sperber, Leo Spitzer, Motiv und Wort. Studien zur Literatur- und Sprachpsychologie, 53–123. Leipzig: Reisland, 1918.
27.Walter, Jürgen. Sprache und Spiel in Christian Morgensterns „Galgenliedern“. Freiburg, München: Verlag Karl Alber, 1966.
28.„Wiersz miłosny Christiana Morgensterna pod tytułem Dwie równolegle“. Übers. v. Witold Wirpsza. Zugriff 18.09.2016. https://milosc.info/christian-morgenstern/dwie-równolegle.
29.Wilpert, Gero von. Sachwörterbuch der Literatur, 4. verbesserte u erweiterte Aufl., Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1964.
30.Wilson, Anthony T. Über die Galgenlieder Christians Morgensterns. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2003.
31.Zoest, Aart van. „Eine semiotische Analyse von Morgensterns Gedicht Fisches Nachtgesang“. Lili 4 (1974) 16: 49–67.