Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Elementy audytu bezpieczeństwa wydarzeń specjalnych na przykładzie Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży

Autorzy: Marek Jasztal
Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny wydarzenia specjalne ryzyko
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (301-307)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Dokonanie analizy wdrożenia audytu wewnętrznego ex ante w obszarze bezpieczeństwa wydarzeń nadzwyczajnych na przykładzie Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. Metodologia badania – Badania zostały przeprowadzone metodą mapy ryzyka w audycie wewnętrznym – identyfikacji potrzeb i diagnozowania ryzyka na poziomie zebranych danych od kadry kierowniczej oraz wyznaczonych do zabezpieczenia uczestników wydarzeń specjalnych. Wynik – Na podstawie analizy przeprowadzonej z wykorzystaniem mapy ryzyka uzyskano informację o potencjalnych rodzajach ryzyka i ich wpływie na organizację zabezpieczenia wydarzeń specjalnych. Ponadto w artykule omówiono planowane zadania, obszary odpowiedzialności i dokonano analizy zdiagnozowanego ryzyka. Oryginalność/wartość – Materiał przedstawiony w artykule pozwolił na obiektywne i niezależne zapoznanie się z zagadnieniem oraz wyciągnięcie merytorycznych wniosków dotyczących zaprojektowanego stanu faktycznego oraz zagrożenia w zakresie zdiagnozowanego ryzyka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe (24.06.2016).
2.https://www.iia.org.pl/o-nas/standardy (24.06.2016).
3.Norma australijska/nowozelandzka 4360: 1999.
4.Plan działania dowódcy operacji – materiały wewnętrzne Komendy Głównej Policji (2016). Warszawa.
5.www.koprzywnica.eu/asp/pliki/Zarzadzanie_kryzysowe/gpzk.doc (24.06.2016).