Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Doskonalenie jakości samooceny audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Autorzy: Elżbieta Izabela Szczepankiewicz

Ewelina Młodzik
Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny samoocena jakość audytu wewnętrznego
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (139-150)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Prezentacja wybranych aspektów doskonalenia jakości funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Metodologia badania – Przyjęte metody badań: analiza literatury, badania ankietowe w jednostkach sektora finansów publicznych, analiza wyników i wnioskowanie. Wynik – W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych, które przeprowadzono w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych w województwie wielkopolskim w 2016 roku. Oryginalność/wartość – Zaprezentowano zagadnienia dotyczące potrzeby doskonalenia jakości audytu wewnętrznego na podstawie opinii kierownictwa jednostek sektora finansów publicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamek-Hyska, D. (2014). Podmioty odpowiedzialne za funkcjonowanie i ocenę kontroli zarządczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 833, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 72, 7–20.
2.Babuśka, E.W. (2008). Audyt wewnętrzny w realizacji nadzoru korporacyjnego (organizacyjnego). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 512, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 12, 7–21.
3.Babuśka, E.W. (2011a). Audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania jednostką. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 849, 27–40.
4.Babuśka, E.W. (2011b). Audyt wewnętrzny w ustawie o finansach publicznych. Poszukiwany model funkcjonowania. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 10, 93–104.
5.Bitner, M., Szczepankiewicz, E.I., Bryl, A., Rokicka-Buczek, A., Włodarska, K. (2011). Audyt wewnętrzny w samorządach. Poradnik Samorządowca, 7.
6.Instytut Audytorów Wewnętrznych (a). Poradnik 1300-1: Program zapewnienia i poprawy jakości. Pobrane z: http://www.iia.kei.pl/www/images/stories/baza_wiedzy/Poradnik_1000.1_2060.1_cz.I.pdf (30.04.2016).
7.Instytut Audytorów Wewnętrznych (b). Poradnik 1321-1: Użycie formuły „zgodny z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego”. Pobrane z: http://www.iia.kei.pl/www/images/stories/baza_wiedzy/Poradnik_1000.1_2060.1_cz.I.pdf (30.04.2016).
8.Kotarski, D. (2014). Organizacja kontroli zarządczej w Ministerstwie Zdrowia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 833, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 72, 77–85.
9.Nadolna, B. (2011). Informacja i komunikacja jako element kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 669, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 42, 81–93.
10.Piotrowska, K. (2015). Audyt wewnętrzny w doskonaleniu działów badawczo-rozwojowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, 111–120.
11.Szczepankiewicz, E.I. (2007). Wybrane aspekty i uwarunkowania realizacji zasad etyki przez audytorów wewnętrznych. Monitor Rachunkowości i Finansów, 9, 41–46.
12.Szczepankiewicz, E.I. (2009). Zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w 2009 r. w jednostkach sektora finansów publicznych. Warszawa: INFOR.
13.Szczepankiewicz, E.I. (2010). Doskonalenie jakości funkcjonowania audytu wewnętrznego w sektorze ochrony zdrowia – wstępne studium analityczne zmian w regulacjach formalnych w latach 2002–2010. W: R. Lewandowski, R. Walkowiak (red.), Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia: problemy zarządzania (s. 243–257). Olsztyn: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego.
14.Szczepankiewicz, E.I., Dudek, M. (2007). Etyka w działaniu audytora wewnętrznego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, 172–186.
15.Szczepankiewicz, E.I., Kamela-Sowińska, A., Żółtowski, R., Klak, J., Szyba, A., Młynarczyk, K., Witkowska M., Luma, A. (2015). Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
16.Szczepankiewicz, E.I., Simon, K. (2011). Kierunki profesjonalizacji zawodu audytora wewnętrznego w sektorze finansów publicznych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 669, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 42, 375–386.
17.Wytyczne w zakresie programu zapewnienia i poprawy jakości. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=cde04f02-547c-4018-a954-dbc653951f02&groupId=764034 (30.04.2016).
18.Zaleska, B. (2015), Ocena funkcjonowania zleconego audytu wewnętrznego w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, 89–98.
19.Załącznik do komunikatu nr 2 Ministra Finansów w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych z 17.06.2013. Dz.Urz. Min. Fin. poz. 15.