Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Ocena użyteczności informacji sprawozdawczych

Autorzy: Beata Iwasieczko
Słowa kluczowe: użyteczność informacji jakość informacji analiza sieci SNA
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (293-299)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem opracowania jest wskazanie na możliwość wykorzystania analizy sieci społecznych SNA do oceny jakości informacji sprawozdawczej i poprzez wybór informacji o najwyższej użyteczności generowania minimalnego raportu rocznego. Metodologia badania – Metoda analizy literatury przedmiotu prezentująca wnioski badawcze związane z problematyką jakości informacji sprawozdawczej z raportów rocznych oraz wykorzystania analizy sieci SNA dla oceny jakości informacji podmiotów gospodarczych. Wynik – Zidentyfikowano czynniki oceny użyteczności informacji sprawozdawczej na potrzeby tworzenia grafów informacji w sieci SNA w celu generowania sieci informacji każdego podmiotu gospodarczego dla potrzeb tworzenia minimalnego raportu rocznego. Oryginalność/wartość – Rachunkowość jest podstawowym systemem informacyjnym każdego podmiotu gospodarczego. Tworzenie sieci informacji finansowych i niefinansowych jest bardzo istotne w aspekcie tworzenia zakresu tak zwanego minimalnego raportu rocznego
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamus-Matuszyńska, A. (2013). Wykorzystanie SNA w pomiarze efektywności instytucji publicznych. W: A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar (s. 13–24). Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
2.Błażyńska, J. (2015). Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
3.Bukowski, L., Feliks, J., (2015). Ocena wartości użytkowej informacji logistycznych w warunkach niepewności oraz turbulentnych zmian otoczenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 283, 265–279. DOI: 10.15611/pn.2015.382.20.
4.Buśko, B., Filipek, H., Śliwieński, J. (1980). Wiarygodność informacji ekonomicznej w systemach informacyjnych. Warszawa: PWE.
5.Gad, J. (2013). Cechy jakościowe informacji zawartych w raporcie biznesowym w świetle potrzeb informacyjnych dawców kapitału. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 766, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 62, 545–556.
6.Grzybek, O. (2015). Użyteczność informacji sprawozdawczych o zasobach niematerialnych przedsiębiorstw według MSR. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 87–94. DOI: 10.18276/frfu.2015.77-09.
7.ICGN Statement and Guidance on Non-financial Business Reporting (2009). London: International Corporate Governance.
8.Kamela-Sowińska, A. (2007). Rachunkowość na zakręcie. W: T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień (red.), Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro (s. 133–158). Warszawa: SKwP.
9.Kisielnicki, J., Sroka, H. (1999). Systemy informacyjne biznesu. Warszawa: Placet.
10.Langefors, B. (1973). Theoretical Analysis of Information Systems. Lund, Sweden: Studentlitteratur; Philadelphia: PA: Auerbach Publishers Inc.
11.Materska, K. (2011). Metodologiczne problem prowadzenia audytu informacji. PiTINiT, 1–2, 11–18.
12.Matulewski, M. (2007). Język, Informacja, komunikacja a zarządzanie wiedzą. Język, Komunikacja, Informacja, 2, 93–104.
13.Morzy, M., Ławrynowicz, A. (2015). Wprowadzenie do analizy sieci społecznych. Pobrane z: http://www.cs.put.poznan.pl/mmorzy/tsiss/9_Wprowadzenie_do_SNA.pdf (10.03.2016).
14.Nadolna, B. (2013). Jakość informacji na potrzeby analizy decyzyjnej z wykorzystaniem kosztów relewantnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61, 451–460.
15.Rówińska, M. (2013). Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 757, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 58, 375–382.
16.Stefanowicz, B. (2004). Informacja. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
17.Świderska, E. (1984). Sprawność systemu informacyjnego rachunkowości problem kryteriów oceny. Acta UniversitatisLodziensis, Folia Oeconomica, 41, 49–62.