Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.49-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (49) 2017
Neurobadania skuteczności reklamy ‒ przykłady zastosowań

Autorzy: Beata Tarczydło
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: neurobadania skuteczność reklamy neurometodyka reakcje fizjologiczne człowieka
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (85-93)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu przeglądowo-badawczego jest przybliżenie możliwości zastosowania neurobadań do oceny skuteczności reklamy. Wychodząc od przeglądu źródeł literaturowych i internetowych oraz raportów z badań, przybliżono skuteczność reklamy oraz możliwość wykorzystania w tym zakresie neurobadań. Następnie opisano jakościowe badania własne, w których m.in. poszukiwano odpowiedzi na pytania: czy i jakie neurobadania wykorzystywane są do badania skuteczności reklamy, kto je realizuje, na czym polegają, jakie przynoszą rezultaty? W dalszej części przedstawiono studia przypadków zastosowania neurometodyk do badania skuteczności reklamy. Zaobserwowano, że są one wysoce przydatne, umożliwiają badanie reakcji człowieka na różnorodne bodźce i są coraz częściej stosowane. Implikacje społeczne są pozytywne z uwagi na wyższe walory przetestowanej reklamy i negatywne z powodu zagrożenia ingerencją w procesy zachodzące w organizmie człowieka i sterowaniem jego zachowaniami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ariely, D., Berns, G.S. (2010). Neuromarketing: The hope and hype of neuromarketing in business. Nature Reviews. Neuroscience, 11, 284–292.
2.Badania skuteczności treści reklamowych z wykorzystaniem EEG i metod biometrycznych (30.06.2017). Pobrano z: www.neuro-innovations.pl.
3.Bakoma 7 zbóż MEN 2015 (11.05.2017). Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=JM DKz9ICTLs&index=3&list=PLzfUx30ER9I0WrEmJUQTDcIJ5Ly6VyWd6.
4.Booth, D.A., Freeman, R.P.J. (2014). Mind-reading versus neuromarketing: How does a product make an impact on the consumer? Journal of Consumer Marketing, 31 (3), 177–189.
5.Bridger, D. (2015). Decoding the irrational consumer. How to commission, run and generate insights from neuromarketing research. London: Kogan Page.
6.Davidson, R.J., Begley, S. (2013). Życie emocjonalne mózgu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
7.Dec, D., Kołodziej, M. (15.05.2017). Badanie skuteczności treści reklamowych z wykorzystaniem narzędzi neuromarketingowych [film]. Neuro Innovations sp. z o.o.. Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=1_QCexcFawY&list=PLzfUx30ER9I0WrEmJUQ TDcIJ5Ly6VyWd6&index=11 (10.04.2017).
8.Feinberg, F.M., Kinnear, T.C., Taylor, J.R. (2013). Modern marketing research. Concepts, methods and cases. Mason: South-Western Cengage Learning.
9.Gambetti, R.C., Graffigna, G. (2010). The concept of engagement. A systematic analysis of the ongoing marketing debate. International Journal of Market Research, 52 (6), 801–826.
10.Grzegorczyk, A. (2013). Mapy recepcji reklamy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
11.Kall, J. (2002). Reklama. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
12.Mniej znaczy więcej (18.06.2017). Neurohm Polska. Pobrano z: http://neurohm.pl/.
13.Mościchowska, I., Rogoś-Turek, B. (2015). Badania jako podstawa projektowania user experience. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Mostafa, M.M. (2013). Functional neuroimaging applications in marketing: Some methodological and statistical considerations. Qualitative Market Research: An International Journal, 17 (4), 343–372.
15.Ohme, R., Matukin, M., Wolińska, D. (2011). Neurobadania: w głąb umysłu konsumenta. Magazine Think Tank, 9, 1–7.
16.Relaunch marki Virgin (18.06.2017). Neurohm Polska. Pobrano z: http://neurohm.pl/.
17.Renvoise, P., Morin, C. (2007). Neuromarketing: Understanding the „buy buttons” in your customer’s brain. Nashville: SalesBrain LLC.
18.Shao, W., Grace, D., Ross, M. (2014). Self-regulatory focus and advertising effectiveness. Marketing Intelligence & Planning, 33 (4), 612–633.
19.Stasiuk, K., Maison, D. (2015). Psychologia konsumenta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
20.Świda, J., Kabaja, B. (2013). Wykorzystanie technik neuromarketingowych do badań postrzegania opakowań produktów. Marketing i Rynek, 1, 26–30.
21.Szymusiak, H. (2012). Neurobiologiczne techniki stosowane w biznesie. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
22.Volkswagen Passat (11.05.2017). Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=1_QCexc FawY&list=PLzfUx30ER9IOWrEmJUQTDcIJ5Ly6VyWd6&index=1.
23.Wąsikowska, B. (2015). Zastosowanie technik neuronauki poznawczej w zarządzaniu marketingowym. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 13 (62), 145–156.
24.Woźniczka, J. (2012). Efekty reklamy i ich pomiar. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
25.Wraca czas na EB (11.05.2017). Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=_ubHw- QmToiA&list=PLzfUx30ER9I0 WrEmJUQTDcIJ5Ly6VyWd6&index=4.
26.Wrona, K. (2014). Neuromarketing i jego rola w budowaniu marki, wprowadzaniu innowacji produktowych oraz przekazach reklamowych. Marketing i Rynek, 3, 193–211.