Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Determinanty sukcesu przedsięwzięć kooperacyjnych

Autorzy: Dariusz Nowak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: współpraca czynniki sukcesu przedsięwzięć kooperacyjnych kooperacyjny rozwój produktu
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (319-332)
Klasyfikacja JEL: D24 D81 L23 Q47
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesna, silnie konkurencyjna gospodarka, a także postępujące procesy globalizacji i internacjonalizacji uświadomiły przedsiębiorcom, że autonomiczna i odizolowana działalność skazana jest na niepowodzenie. Ogranicza bowiem możliwość absorpcji innowacji, dostęp do nowych technologii, wiedzy, zasobów finansowych, a także uniemożliwia opanowanie nowych instrumentów gospodarowania zasobami. Wymagane jest zatem proaktywne podejście do problemu kooperacji rozumianej jako wspólna realizacja celów. Podkreśla się jednak, że o powodzeniu wspólnych przedsięwzięć decyduje wiele czynników o różnym zakresie, różnej sile oddziaływania i różnym wpływie na wzajemne relacje. Rosnąca rola współpracy przyczyniła się do sformułowania celu opracowania, za który przyjęto identyfikację podstawowych czynników sukcesu wspólnych przedsięwzięć.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bai, C., Sarkis, J. (2013). A grey-based Dematel model for evaluating business process management critical success factors. International Journal of Production Economics, 146, 281–292.
2.Büyüközkan, G., Arsenyan, J. (2012). Collaborative product development: a literature overview. Production Planning & Control, 23 (1), 47–66.
3.Colleman, D. (2009). 42 Rules for successful collaboration. Cupertino: Superstar Press.
4.Coughlin, T. (1985). Competition and cooperation in marketing channel choice, theory and application. Marketing Science, 4 (2), 110–129.
5.Dobrev, S.D., Kim, T., Solari, L. (2004). The two sides of the coin: Core competence as capability and obsolescence. Business Strategy over the Industry Life Cycle, 21, 255–285.
6.Dyer, J.H., Singh, H. (1998). The Relational View: Cooperative strategy and source of interorganizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23 (4), 660–679.
7.Hao Ma (2004). Toward global competitive advantage. Creation, competition, cooperation, and co-option. Management Decision, 42 (7), 907–924.
8.Littler, D., Leverick, F., Bruce, M. (1995). Factors affecting the process of collaborative product development. Journal of Product Innovation Management, 12 (1), 16–32.
9.Littler, D., Leverick, F., Wilson, D. (1993). Collaboration in new technology – based product markets. Technology Analysis and Strategic Management, 5 (3), 211–234.
10.Marxt, C., Link, P. (2002). Success factors for cooperative ventures in innovation and production system. Internal Journal of Production Economics, 77 (3), 219–229.
11.Nowak, D. (2012). Zarządzanie międzyorganizacyjnymi relacjami kooperacyjnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
12.Rana, A., Rajesh, A., Sandeepa, Sahil (2014). Identification of critical success factors of collaborative product development. International Journal of All Research Education and Scientific Methods, 2 (11), 33–40.
13.Serra, C.E., Kunc, M., (2015). Benefits realizations management and its influence on project success and execution of business strategies. International Journal of Project Management, 33, 53–66.
14.Toledo-Lopez, A., Diaz-Pichardo, R., Jiménez-Castañeda, J.C., Sánchez-Medina P.S. (2012). Defining success in subsistence businesses. Journal of Business Research, 65, 1658–1664.
15.Zhou, N., Zhuang, G., Yip, L.S. (2007). Perceptual difference of dependence and its impact on conflict in marketing channels in China: An empirical study with two-sided data. Industrial Marketing Management, 36 (3), 309–321.