Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-34
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Wpływ osobowości eksperta na wagę kryteriów oceny ryzyka innowacji technicznych

Autorzy: Anna Małgorzata Deptuła
Politechnika Opolska
Słowa kluczowe: ekspert waga ryzyko innowacje techniczne uwarunkowania psychologiczne decydenta
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (415-426)
Klasyfikacja JEL: O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przestawiono zagadnienie wyznaczania ważności kryteriów do oceny ryzyka innowacji technicznych z punktu widzenia indywidualnych cech osobowości decydenta. Przedstawiono w nim analizę dotyczącą powiązań pomiędzy cechą osobowości eksperta a wartością wagi, jaką przypisuje danemu kryterium. Dokonano podziału na sześć głównych cech osobowości decydenta i wskazano, jak w zadanym przedziale ważności od 1 do 7 kształtują się poszczególne wartości wag.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieniok, H., Halama, H., Ingram, M. (2002). Podejmowanie decyzji menedżerskich. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
2.Deptuła, A.M. (2015). Ocena ryzyka innowacji technicznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Rozprawa doktorska. AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie.
3.Deptuła, A.M. (2016a). Analiza ważności kryteriów oceny ryzyka innowacji technicznych z uwzględnieniem uwarunkowań psychologicznych decydentów. XLV Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane. Materiały konferencyjne, s. 20–21.
4.Deptuła, A.M. (2016b, w druku). Analysis of criteria used in the risk assessment of technical innovations. Procedia Engineering, Elsevier.
5.Deptuła, A.M., Knosala, R. (2015a). Modelowanie oceny ryzyka innowacji technicznych. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 2, 2–8.
6.Deptuła, A.M., Knosala, R. (2015b). Risk assessment of the innovative projects implementation. Management and Production Engineering Review, 6 (4), 15–25. DOI: 10.1515/mper-2015-0032.
7.Deptuła, A.M., Knosala, R. (2015c). Rola eksperta w ocenie ryzyka innowacji technicznych. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (s. 38–46). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
8.Kahneman, D., Tversky, A. (1973). On the psyhology of prediction. Psychological Review, 80, 237–251.
9.Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47 (2), 263–292.
10.Kahneman, D., Tversky, A. (1984). Choices, values and frames. American Psychologist, 39, 341–350.
11.Knosala, R., Boratyńska-Sala, A., Jurczyk-Bunkowska, M., Moczała, A. (2014). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: PWE.
12.Landwójtowicz, A., Knosala, R. (2016). Kryteria oceny ryzyka innowacji technicznych na podstawie wybranych rozwiązań innowacyjnych. W: M. Wirkus (red.), Zarządzanie procesami i projektami. Wybrane zagadnienia (s. 145–158). Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
13.Nosal, C.S. (1993). Umysł menedżera. Problemy, decyzje, strategie. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Przecinek.
14.Tyszka, T. (1986). Analiza decyzyjna i psychologia decyzji. Warszawa: PWN.
15.Zaleśkiewicz, T. (2011). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.