Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-28
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Pasywny transfer technologii a aktywność innowacyjna lubelskich przedsiębiorstw przemysłowych

Autorzy: Marlena Płonka
Uniwersytet w Zielonej Górze

Jadwiga Gorączkowska
Uniwersytet w Zielonej Górze
Słowa kluczowe: innowacje pasywny transfer technologii implementacja wyrobów i procesów technologicznych
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (345-356)
Klasyfikacja JEL: O31 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie związku pomiędzy pasywnym transferem technologii a aktywnością innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych z województwa lubelskiego. Hipoteza badawcza sprowadza się do twierdzenia, że aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych z województwa lubelskiego zdeterminowana jest pasywnym transferem technologii. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski: 1) pasywny transfer technologii stanowi stymulantę dla aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowych wyrobów i procesów; 2) nakłady na realizację pasywnego transferu technologii stanowią znaczący udział wśród ogólnych nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw; 3) pasywny transfer technologii chętniej jest realizowany przez duże przedsiębiorstwa z mieszaną własnością kapitału, międzynarodowym zasięgiem sprzedaży, których przychody pozostają na tym samym poziomie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.GUS (2012). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011. Urząd Statystyczny
2.w Szczecinie.
3.GUS (2013). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012. Urząd Statystyczny
4.Eurostat (2005). Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data,
5.3rd Edition. The Measurement of Scientific and Technological Activities. OECD Publishing.
6.DOI: 10.1787/9789264013100-en.
7.Fic, M. (2008). Wiedza i innowacje w nowej gospodarce. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza
8.Uniwersytetu Zielonogórskiego.
9.Głodek, P., Gołębiewski, M. (2006). Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy. Transfer
10.technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: PARP.
11.Stawasz, E. (1999). Innowacje a mała firma. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
12.Świadek, A. (2011). Regionalne systemy innowacji w Polsce. Warszawa: Difin.
13.Wach, K. (2008). Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
14.Zawicki, M. (2006). Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu. Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.