Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Uwarunkowania internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej na przykładzie Chin

Autorzy: Katarzyna Kozioł-Nadolna
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: internacjonalizacja B+R badania i rozwój innowacje Chiny
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (119-130)
Klasyfikacja JEL: O30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Internacjonalizacja działalności B+R przeszła ewolucję w ostatnich latach. Przyczynami tego zjawiska były przede wszystkim integracja rozwiniętych i rozwijających się gospodarek (Chiny i Indie) i coraz większa specjalizacja w globalnym łańcuchu wartości. Głównym czynnikiem napędowym internacjonalizacji B+R są korporacje transnarodowe, które zwiększają swoje inwestycje w tę sferę poza granicami kraju oraz integrują geograficznie rozproszone elementy łańcucha innowacji, dając podstawę do powstania globalnej sieci badawczej. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych uwarunkowań internacjonalizacji działalności B+R na przykładzie Chin. Wybór tego kraju jest podyktowany faktem, że przyciąga on w ostatnich latach inwestycje w B+R, a ich rozwój jest dynamiczny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Belderbos, R., Fukao, K. Iwasa, T. (2009). Foreign and domestic R&D investment. Economics of Innovation and New Technology, 18, 381–402.
2.Brunet, A., Guichard, J.P. (2011). Chiny światowym hegemonem? Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
3.Cantwell, J., Janne, O. (2000). The Role of Multinational Corporations and National States in the Globalization of Innovatory Capacity: The European Perspective. Technology Analysis & Strategic Management, 12 (2), 243–262.
4.Chen, Y. (2008). Why do multinational corporations locate their advanced R&D centres in Beijing? Journal of Development Studies, 44, 622–644.
5.Dachs, B., Pyka, A. (2010). What drives the internationalization of innovation? Evidence from European patent data. Economics of Innovation and New Technology, 19, 71–86.
6.Dunning, J.H. (1973). The Determinants of International Production. Oxford Economics Papers, 25 (3), 289–336.
7.Dunning, J.H. (2002). Relational Assets, Networks and International Business Activity. W: F. Contractor, P. Lorange (red.), Cooperative Strategies and Alliances (s. 569–593). Amsterdam–Oxford: Elsevier Science.
8.Dunning, J.H. (2007). Multinational Enterprises and the New Development Paradigm: Consequences for Host Country Development. Multinational Business Review, April, 25–45.
9.Edler, J., Meyer-Krahmer, F., Reger, G. (2002). Changes in the Strategic Management of Technology: Results of a Global Benchmarking Study. R & D Management, 32 (2), 149–164.
10.EIU (2007). Sharing the Idea: The Emergence of Global Innovation Networks. A report from the Economist Intelligence Unit. Pobrano z: http://graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/eiu_IDA_INNOVATION_NETWORKS_WP.pdf.
11.Florida, R. (1997). The Globalization of R&D: Results of a Survey of Foreign-Affiliated R&D Laboratories in the USA. Research Policy, 26, 85–103.
12.Gawlikowski, K. (red.) (2004). Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Przemiany polityczne i społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
13.Hakanson, L., Nobel, R. (1993). Determinants of foreign R&D in Swedish multinationals. Research Policy, 22 (5–6), 397–411.
14.Hedge, D., Hicks, D. (2008). The maturation of global corporate R&D: Evidence from the activity of U.S foreign subsidiaries. Research Policy, 37, 390–406.
15.Kozioł-Nadolna, K. (2013). Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
16.Kumar, N. (2001). Determinants of location of overseas R&D activity of multinational enterprises: the case of US and Japanese corporations. Research Policy, 30, 159–174.
17.Mucha-Leszko, B. (red.) (2005). Współczesna gospodarka światowa. Główne centra gospodarcze. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
18.OECD (2008). Reviews of Innovation Policy: China. OECD Observer, 263.
19.OECD (2010). Science, Technology and Industry Outlook 2010. Paris: OECD.
20.PaństwoŚrodka.pl (2016). Czy gospodarka Chin zwalnia? Pobrano z: http://panstwosrodka.pl/2016/01/24/gospodarka-chin-zwalnia/ (20.09.2016).
21.Picci, L. (2010). The Internationalization of Inventive Activity: A Gravity Model Using Patent Data. Research Policy, 39 (8), 1070–1081.
22.Pasek, D. (2008). Jak zawładnąć ekonomicznie światem w 30 lat – reformy zastosowane w Chinach i socjalizm z chińskimi cechami. Pobrano z: http://cargo.ue.wroc.pl/publikacje/08_Pasek.pdf (13.12. 2011).
23.Poznańska, K., Kraj, K.M. (2015). Badania i rozwój w korporacjach transnarodowych. Organizacja, umiędzynarodowienie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
24.Rahko, J. (2014). Innovation Quality and Internationalization of R&D in Europe. Artykuł przygotowany na konferencję w Rebild, Dania, 15–17.01.2014. Pobrano z: http://druid8.sit.aau.dk/druid/acc_papers/v59q2uyuso4p3bgft52jxbesum12.pdf.
25.Serger, S., Brednie, M. (2007). China’s Fifteen – Year Plan for Science and Technology: An Assessment. Asia Policy, 4, 135–164.
26.Thursby, J., Thursby M. (2006). Here or There? A Survey of Factors in Multinational R & D Site Location and IP Protection. Washington: Marion Ewing Kauffman Foundation.
27.UNCTAD (2005). Transnarodowe korporacje a umiędzynarodowienie działalności badawczo-rozwojowej. Światowy Raport Inwestycyjny. New York–Geneva.
28.UNESCO (2010). The Current Status of Science around the World. Science Report. Paris: UNESCO.
29.World Bank (2012). World Development Indicators. Pobrano z: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators (5.10.2012).
30.Zedtwitz, M., von Gassmann, O. (2002). Market versus Technology Drive in R&D Internationalization: Four different patterns of managing research and development. Research Policy, 31, 569–588.