Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Relacje między innowacyjnością i konkurencyjnością w małych innowacyjnych firmach

Autorzy: Edward Stawasz
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: małe firmy konkurencyjność innowacyjność firm
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (269-280)
Klasyfikacja JEL: M21 O30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W prezentowanym artykule omówiono kwestie relacji między innowacyjnością a konkurencyjnością w małych innowacyjnych firmach w Polsce. Zaprezentowano uwarunkowania i wybrane charakterystyki działalności firm (skala, doświadczenie i poziom wiedzy zarządzającego). Przeprowadzone badania 400 małych polskich firm nie potwierdzają hipotezy o występowaniu istotnej zależności między innowacyjnością małych firm a ich pozycją konkurencyjną (zależność ta wśród firm dotyczyła zaledwie 53% próby).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baldwin, J., Gelletly, G. (2003). Innovation Strategies and Performance in Small Firms. Cheltenham: Edward Elgar.
2.Branzei, O., Vertinsky, I. (2006). Strategic pathways to product innovation capabilities in SMEs. Journal of Business Venturing, 21, 75–105.
3.Conway, S., Steward, F. (2009). Managing and shaping innovation. Oxford: University Press.
4.Edwards, T., Delbridge, R., Munday, M. (2005). Understanding innovation in small and medium-sized entreprises: a process manifest. Technovation, 25 (10), 1119–1127.
5.Forsman, H. (2009). Improving innovation capabilities of small enterprises: cluster strategy as a tool. International Journal of Innovation Management, 13 (2), 221–243.
6.de Jong, J.P.J. (2011). Perceived competition and innovative intentions in Dutch small and medium enterprises. International Journal of Innovation Management, 15 (4), 687–707.
7.Kirchoff, B.A. (1994). Entrepreneurship and Dynamic Capitalism. The Economics of Business Firm Formation and Growth. London: Wesport.
8.Nogalski, B., Karpacz, J. (2012). Zdolność technologiczna jako źródło przewagi konkurencyjnej firm produkcyjnych. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, wyd. specjalne, 173–186.
9.Siqueira, A.C., Cosh, A.D. (2008). Effects of product innovation and organizational capabilities on competitive advantage: evidence from UK small and medium manaufacturing enterprises. International Journal of Innovation Management, 12 (2), 113–137.
10.Stawasz, E. (2013). Impact OF State Aid on Innovativeness in the Context of the Innovation Capacity of Entreprises in the SME Sector. International Journal of Contemporary Management, 12 (4), 8–19.
11.Varis, M., Littunen, H. (2010). Types of innovation, sources of information and performance in entrepreneurial SMEs. European Journal of Innovation Management, 13 (2), 128–154.