Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Myślenie projektowe w kreowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości technologicznej

Autorzy: Zbigniew Chyba
Politechnika Warszawska
Słowa kluczowe: myślenie projektowe innowacje przedsiębiorczość technologiczna
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (95-106)
Klasyfikacja JEL: O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule została przedstawiona idea myślenia projektowego i jej wpływ na wzrost innowacyjności oraz kreowanie przedsiębiorczości technologicznej. Omówiono główne etapy procesu Design Thinking, a także ich znaczenie dla rozwoju organizacji. Ponadto koncepcja myślenia projektowego sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości technologicznej, jej skuteczności i efektywności w kontekście złożonych wyzwań globalnej gospodarki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brown, T. (2013). Zmiana przez design. Jak Design Thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność. Kraków: Wydawnictwo Libron.
2.Chyba, Z. (2015). Przedsiębiorczość technologiczna warunkiem kreowania konkurencyjności przedsiębiorstw. W: A. Jaki, M. Kowalik (red.), Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji (s. 87–96). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
3.Cross, N. (2011). Design Thinking: Understanding How Designers Think and Work. New York: Bloomsbury Academic.
4.Grudzewski, W., Hejduk, I. (2008). Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji. Warszawa: Difin.
5.Ingle, B.R. (2015). Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
6.Kay, J. (1996). Podstawy sukcesu firmy. Warszawa: PWE.
7.Lachiewicz, S., Matejun, M., Walecka, A. (red.) (2013). Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo WNT.
8.Martin, R.L. (2009). The Design of Business: Why Design Thinking Is the Next Competitive Advantage. New York: Harvard Business School Press.
9.Porter, M.E. (2006). Przewaga konkurencyjna. Tworzenie i utrzymywanie lepszych wyników. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
10.Wiśniewska, J. (2012). Zarządzanie zasobami technologicznymi przedsiębiorstw. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju (s. 71–94). Warszawa: Difin.