Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Pomiar stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu Balanced Scorecard

Autorzy: Piotr Litwa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: zrównoważona karta wyników system pomiaru innowacyjność
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (151-162)
Klasyfikacja JEL: O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Aktualnie przedsiębiorstwa znajdują się pod silną presją innowacji, które są jednym z podstawowych warunków uzyskania przewagi konkurencyjnej. Tylko przedsiębiorstwo zdolne do wprowadzania zmian innowacyjnych może sprawnie i efektywnie funkcjonować na współczesnym rynku. Innowacje dają bowiem szansę zwiększania skali produkcji i sprzedaży, obniżania kosztów czy poprawy jakości wytwarzanych dóbr i usług. Osiągnięcie skuteczności zarządzania innowacjami wymaga ciągłego rozwoju narzędzi decyzyjnych oraz zastosowania się do zasady, że nie można zarządzać tym, co nie jest mierzalne. Z tego powodu celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania Balanced Scorecard jako kompleksowego narzędzia umożliwiającego pomiar poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bassani, C., Lazzarotti, V., Manzini, R., Pellegrini, L., Santomauro, S. (2010). performance in R&NPD: the case of Whitehead Alenia Sistemi Subacquei – a Finmeccanica company. European Journal of Innovation Management, 13 (4), 481–506.
2.Brynjolfsson, E., Yang, S. (1996). Information Technology and Productivity: A Review of the Literature. MIT Sloan School of Management, Advances in Computers, Academic Press, 43, 179–214.
3.Filipek, T. (2002). Balanced Scorecard w praktyce. Manager, 12, 9–12.
4.Fink, C.A., Grundler, Ch. (1998). Strategieimplementierung im turbulenten Umfeld. Controlling, 10, 226–237.
5.Hofman, M. (2003). Balanced Scorecard w Transsystem Łańcut (studium przypadku). Manager, 5, 37–40.
6.Kaplan, R.S., Norton, P.D. (1996). The balanced scorecard: Translating strategy into action. Boston: Harvard Business School Press.
7.Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2010). Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
8.Kerssens van Drongelen, I.C., Bilderbeek, J. (1999). R&D performance measurement: more than choosing a set of metrics. R&D Management, 29 (1), 35–46.
9.Klingebiel, N. (1997). Performance Measurement-Systeme. Das Wirtschaftsstudium, 26 (7), 655–663.
10.Litwa, P. (2010). Wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników w raportowaniu realizacji strategii przedsiębiorstwa. Rozprawa doktorska. Kraków.
11.Maltz A.C., Shenhar A.J., Reilly R.R. (2003). Beyond the Balanced Scorecard: Refining the Search for Organizational Success Measures. Long Range Planning Journal, 36, 187–204.
12.Matusiak, K.B. (2011). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa: PARP.
13.Neely, A. (2005). The evolution of performance measurement research. Development in the last decade and a research agenda for the next. International Journal of Operations & Production Management, 25 (12), 1264–1277.
14.Niven, P.R. (2006). Balanced scorecard step-by-step: Maximizing performance and maintaining results. New York: John Wiley & Sons.
15.Płowiec, U. (2010). Refleksje o innowacyjności Polski w perspektywie 2020 roku. Ekonomista, 5, 652–664.
16.Pomykalski, A. (2001). Innowacje. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.