Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Potencjał rozwojowy regionu a działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Autorzy: Jerzy Różański
Uniwersytet Łódzki

Błażej Socha
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: innowacje rozwój regionów działalność innowacyjna przedsiębiorstw
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (229-242)
Klasyfikacja JEL: O18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu była ocena potencjału rozwojowego tworzonego na poziomie regionów oraz działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i ich potencjalnych powiązań. W opracowaniu przyjęto hipotezę, że potencjał regionalny ma pozytywny wpływ na działalność innowacyjną przedsiębiorstw. Posłużono się danymi z Banku Danych Lokalnych, na podstawie których oszacowano mierniki taksonomiczne rozwoju oraz współczynniki korelacji i równania regresji liniowej za okres 2010–2013. Na podstawie badań należy stwierdzić, że potencjał rozwojowy regionu ma wpływ na skalę działalności innowacyjnej. Ponadto zaobserwowano narastające różnice w zakresie potencjału i działalności innowacyjnej w województwach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank Danych Lokalnych (2016). Główny Urząd Statystyczny. Pobrano z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (5.05.2016).
2.Buse, S., Tiwari, R., Herstatt, C. (2010). Global Innovation: An Answer to Mitigate Barriers to Innovation in Small- and Medium-Sized Enterprises? International Journal of Innovation and Technology Management, 7 (3), 215–227.
3.Christensen, C.M. (2010). Przełomowe innowacje. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
4.Feltynowski, M., Nowakowska, A. (2009). Metoda oceny potencjału innowacyjnego regionów. W: A. Nowakowska (red.), Zdolności innowacyjne polskich regionów (s. 11–23). Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
5.Hausner, J. (red.) (2013). Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
6.Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4, 307–326.
7.Johannessen, J-A., Olsen, B. (2010). The future of value creation and innovations: Aspects of the theory of value creation and innovation in a global knowledge economy. International Journal of Information Management, 30, 502–511.
8.Juszczak-Szumacher, G. (2011). Analiza konkurencyjności województwa łódzkiego w zakresie innowacyjności z wykorzystaniem miernika rozwoju. W: L. Lewandowska (red.), Innowatorzy, innowacje a konkurencyjność firm regionu łódzkiego (s. 53–78). Łódź: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi.
9.Poznańska, K. (1998). Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
10.Świadek, A. (2011). Regionalne systemy innowacji w Polsce. Warszawa: Difin.
11.Wroński, P. (2011). Wykorzystanie analizy taksonomicznej do opracowania rankingu miast Lubelszczyzny. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria, 34, 38–47.