Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Znaczenie innowacji społecznych w tworzeniu wartości dodanej dla społeczeństwa

Autorzy: Bogusława Ziółkowska
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: innowacje społeczne wartość dodana społeczeństwo
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (141-150)
Klasyfikacja JEL: M10 M14 M21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono znaczenie, a następnie zaprezentowano definicje dotyczące innowacji społecznych oraz procesu ich tworzenia i wdrażania. Kolejna część odnosi się do dobrych praktyk w zakresie innowacji społecznych. Przedstawiono konkretne przykłady wybranych pomysłów na innowacje społeczne oraz wskazano wygenerowaną przez nie wartość dodaną dla społeczeństwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Caulier-Grice, J., Davies, A., Patrick, R., Norman, W. (2013). Defining Social Innovation. A deliverable of the project: „The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe” (TEPSIE). European Commission – 7th Framework Programme, Brussels: European Commission, DG Research.
2.Community Catalysts (2016). Pobrano z: https://www.communitycatalysts.co.uk (14.11.2016).
3.Crowdfunding.pl (2016a). Pobrano z: http://crowdfunding.pl/crowdfunding-faq (14.11.2016).
4.Crowdfunding.pl (2016b). Pobrano z: http://crowdfunding.pl (14.11.2016).
5.Economy App (2016). Pobrano z: http://www.progressivepolicy.org/event/app-economygermany-american-perspective (14.11.2016).
6.European Commission (2011). Empowering People, Driving Change. Social Innovation in the European Union. BEPA, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
7.European Commission (2012). S ocial I nnovation E urope. E nabling a European environment that can find, support and share what works.
8.European Commission (2013). Guide to social innovation. Pobrano z: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/10157/47822/Guide%20to%20Social%20Innovation.PDF.
9.e-Wolontariat.pl (2016). Pobrano z: http://www.e-wolontariat.pl (14.11.2016).
10.Flew, T., Cunninglem, S., Bruns, A., Wilson, J. (2008). Social innovation. User-created content and the future of the ABC and SBS as public service media. Pobrano z: http://eprints.qut.edu.au.
11.Gdyński Dialog z Seniorami (2016). Pobrano z: http://partycypacjaobywatelska.pl/przyklad/gdynski-dialog-z-seniorami-panel-obywatelski-z-udzialem-osob-starszych-wgdyni (14.11.2016).
12.Inkantor.pl (2016). Pobrano z: https://www.inkantor.pl (14.11.2016).
13.Ivona Software (2016). Pobrano z: http://www.ivona.com/pl/firma (14.11.2016).
14.Kesselring, A., Leitner, M. (2008). Soziale Innovationen in Unternehmen. Study, compiled by order of the Unruhe Stiftung. Vienna. Pobrano z: http://www.zsi.at/attach/Soziale_Innovation_in_Unternehmen_ENDBERICHT.pdf.
15.Knop, L., Szczepaniak, M., Olko, S. (2014). Innowacje społeczne w kreatywnej Europie w perspektywie Strategii Europa 2020. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 73, nr kol. 1919/2014, 239–253.
16.Krawczyk-Sokołowska, I. (2012). Innowacyjność przedsiębiorstw i jej regionalne uwarunkowania. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
17.Kupfranki.pl (2016). Pobrano z: http://kupfranki.pl (14.11.2016)
18.MITWIN.NET (2016). Pobrano z: https://www.siceurope.eu/network/collaborative-and-sharing-economy/interview-mitwinnet (14.11.2016).
19.Moulaert, F., Nussbaumer, J. (2005). Defining the social economy and its governance at the neighborhood level: A methodological reflection. Urban Studies, 42 (11), 2071–2088.
20.NCBR (2013). Innowacje społeczne. Warszawa: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
21.NCBR (2016). Ewaluacja Programu Innowacje Społeczne realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pobrano z: http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/pl/defaultopisy/1379/83/1/07.12_zalozenia_do_badania_is_ncbr.pdf (25.11.2016).
22.Nicholls, A., Murdock, A. (2012). Social innovation: blurring boundaries to reconfigure markets. Hampshire–New York: Palgrave Macmillan, Hanndmill, Basingstoke.
23.Phills, J.A. Jr., Deiglmeier, K., Miller, D.T. (2008). Rediscovering Social Innovation. Stanford Social Innovation Review, 6 (4), 34–43.
24.Ziółkowska, B. (2013). Zarządzanie procesami tworzenia wartości w przedsiębiorstwie. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.