Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-31
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Wpływ kreatywności pracowników na zatrudnienie w innowacyjnych przedsiębiorstwach w świetle wywiadów z młodymi menedżerami

Autorzy: Joanna Ziomek
Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe: kreatywność zatrudnienie innowacje menedżer warunki kreatywnych działań
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (381-390)
Klasyfikacja JEL: O15 O30 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wpływu kreatywności pracowników na możliwości ich zatrudnienia przez młodych przedsiębiorców. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy kreatywność kandydata na pracownika jest ważna i czy ma decydujący wpływ na jego zatrudnienie. Artykuł składa się z dwóch części: teoretycznej i badawczej. W części teoretycznej opisano pojęcia związane z kreatywnością, jak również wymieniono warunki, które wpływają na możliwości twórczej pracy w przedsiębiorstwach. W części badawczej natomiast przedstawiono wyniki wywiadów na temat kreatywności, które zostały przeprowadzone wśród młodych menedżerów i właścicieli firm z Wielkopolski.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andrew, J.P., Sirkin, H.L., Butman, J. (2008). Od pomysłu do zysku. Jak zebrać owoce innowacji. Lekcje z Microsoft, Apple, Concorde i innych innowacyjnych firm. Warszawa: MT Biznes.
2.Csikszentmihalyi, M. (1997). Kreativität. Stuttgart: Klett-Cotta.
3.Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (2013). Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności. Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej.
4.Green, A. (2004). Kreatywność w public relations. Warszawa: PWE.
5.Haponiuk, M (2013). X, Y, Z: sztafeta pokoleń na rynku pracy. Pobrano z: http://www.instytutobywatelski.pl/16154/blogi/co-z-ta-praca/xyz-sztafeta-pokolen-na-rynku-pracy.
6.Krugiełka, A., Bartkowiak, G., Ziomek, J. (2016). Untapped potential as a result of the dismissal of key knowledge workers 65 plus. ASM’s International E-Journal on ‘Ongoing Research in Management & IT’ General Management, 2, 15–26.
7.Nalaskowski, A. (1994). Przeciwko edukacji sentymentalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
8.Nęcka, E. (2002). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
9.Pietraszkiewicz, F. (2016). Jak wprowadzić innowacyjność do dna twojej firmy. Pobrano z: http://jaklaczyckropki.pl/2016/06/21/jak-wprowadzic-innowacyjnosc-do-dna-twojej-firmy.
10.Popek, S. (2000). Kwestionariusz twórczego zachowania KANH. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
11.Solska, J. (2009). Młodość idzie w klapkach. Pobrano z: http://www.polityka.pl/tygodnik polityka/rynek/270628,1,raport-pokolenie-y-na-rynku-pracy.read.
12.Szopiński, T. (2013). Kreatywność i jej znaczenie w biznesie. W: A. Kosieradzka (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu (s. 91–105). Kraków–Warszawa: Wydawnictwo Edu-Libri.
13.Trippner-Hrabi, J., Stroińska, E. (2015). Charakterystyka organizacji zespołów wiedzy – ujęcie teoretyczne. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39 (3), 209–218.
14.Wong, S., Pang, L. (2003). Motivators to creativity in the hotel industry-perspectives of managers and supervisors. Tourism Management, 24, 551–559.
15.Ziomek, J. (2013). Studenci Politechniki Poznańskiej jako potencjalni klienci szkoleń w formule distance learning. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 763. Ekonomiczne Problemy Usług, 105, 691–700.