Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Ograniczenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce

Autorzy: Krystyna Poznańska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: innowacje przedsiębiorstwa przemysłowe bariery innowacyjności
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (193-204)
Klasyfikacja JEL: O31 O38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jedną z wielu cech gospodarki polskiej i jej przedsiębiorstw jest stosunkowo niska innowacyjność. Świadczą o tym zarówno dane statystyczne, jak i wyniki badań empirycznych. Biorąc pod uwagę wpływ innowacyjności na kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki, a także na rozwój społeczno-gospodarczy, można zapytać, dlaczego tak wiele przedsiębiorstw nie wprowadza innowacji albo wprowadza je w ograniczonym zakresie. W artykule przedstawiono ograniczenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, opierając się na wynikach badań przeprowadzonych w grupie 100 przedsiębiorstw przemysłowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ARI (2013). Finansowanie MŚP w Polsce w 2012 roku – raport. Warszawa: Agencja Rozwoju Innowacji.
2.Jasiński, A.H. (2014). Innowacyjność polskiego przemysłu 2006–2012. Był postęp czy nie? W: A. Kamińska (red.), Innowacyjność. Uwarunkowania, strategie, wyzwania (s. 65–82). Warszawa: Wydawnictwo Placet.
3.Jurkojć, J., Prokurant, S. (2013). Od intencji do czynów: innowacje z perspektywy zarządów i menedżerów. Harvard Business Review, 124 (czerwiec), s. 122.
4.Kirner, E., Som, O., Dreher, C., Wiesenmaier, V. (2006). Innovation in KMU – Der ganzheitliche Innovationsansatz and die Bedeutung der Innovationsroutinen für die Innovationsprozess. Karlsruhe: Fraunhofer Institut System- und Innovationsforshung.
5.Pichlak, M. (2012). Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Warszawa: Difin.
6.Plawgo, B., Kornecki, J. (2010). Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw. Warszawa: PARP.
7.Poznańska, K. (2014). Współpraca przedsiębiorstw w zakresie innowacyjność z podmiotami zewnętrznymi. Raport z badań. Warszawa: Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.
8.Poznańska, K., Zarzecki, M., Matuszewski, P., Rudawski, P. (2012). Innowacyjność przedsiębiorstw na Mazowszu oraz współpraca ze szkołami wyższymi. Warszawa: Politechnika Warszawska.
9.Romanowska, M. (2016). Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 1, 29–35.
10.Rychtowski, S. (2004). Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania innowacyjności a sytuacja przedsiębiorstw w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
11.Schultka, S. (2008). Badanie barier i stymulatorów dotyczących mechanizmów transferu technologii ze środowiska naukowego do sektora przedsiębiorstw. Gdańsk: PARP.
12.Zadura-Lichota, P. (red.) (2015). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty potencjał polskiej innowacyjności. Warszawa: PARP.