Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-33
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Rola pomysłów pracowniczych i kultury kaizen w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw

Autorzy: Jan M. Janiszewski Jan M. Janiszewski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Krasiński Krasiński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: system pomysłów pracowniczych kaizen ciągłe doskonalenie innowacyjność
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (403-414)
Klasyfikacja JEL: M11 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W pierwszej części artykułu zaprezentowano syntetyczne definicje innowacyjności i źródła kreowania innowacji. W kolejnym rozdziale przedstawiono definicję i rodzaje systemów sugestii, a także koncepcję ciągłego doskonalenia – kaizen. Rozdział ostatni obejmuje zagadnienie funkcjonowania systemów sugestii pracowniczych w kontekście kreowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest ukazanie roli pomysłów pracowniczych jako wewnętrznego źródła innowacji w przedsiębiorstwie. Opracowanie oparte jest na analizie literatury oraz na wynikach badań empirycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Castenow, D. (1996). Nowy marketing w praktyce. Warszawa: PWE.
2.Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWE.
3.Hamrol, A. (2005). Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Hamrol, A. (2015). Strategie i praktyki sprawnego działania. Lean, Six Sigma i inne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Imai, M. (2012). Gemba Kaizen. Warszawa: MT Biznes.
6.Janiszewski, J.M., Siemieniuk, K. (2012). Lean management jako koncepcja wspomagająca zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 30, 49–64.
7.Jashapara, A. (2014). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: PWE.
8.Krasiński, M. (2014). Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
9.Liker, J.K., Convis, G.L. (2012). Droga Toyoty do Lean Leadership. Warszawa: MT Biznes.
10.Penc, J. (2003). Strategiczny system zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
11.Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2008). Warszawa: OECD, wydanie polskie MNiSW.
12.Pomykalski, A. (1997). Innowacje. Łódź: Politechnika Łódzka.
13.Robbins, S.P., Judge, T.A. (2012). Zachowania w organizacji. Warszawa: PWE.
14.Weresa, M.A. (red.) (2015). Innowacje a pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2007–2014, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.