Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Rola praw własności intelektualnej w świetle koncepcji otwartych innowacji

Autorzy: Łukasz Wściubiak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: innowacje patenty współpraca międzyorganizacyjna zarządzanie własnością intelektualną
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (73-82)
Klasyfikacja JEL: Q31 Q32 Q34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule ukazano znaczenie praw własności intelektualnej w warunkach ukierunkowanej na innowacje współpracy przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi. Zwrócono uwagę na postępującą ewolucję funkcji takich instrumentów prawnych, jak patenty, które przestają być wyłącznie narzędziem ochrony przed imitacją, stając się ważnym instrumentem transferu technologii oraz mechanizmem koordynacyjnym współpracy międzyorganizacyjnej. Sytuacja ta stanowi duże wyzwanie dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw, od której oczekuje się coraz wyższego poziomu kompetencji w zakresie zarządzania własnością intelektualną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arora, A., Athreye, S., Huang, C. (2016). The paradox of openness revisited: collaborative innovation and patenting by UK innovators. Research Policy, 45 (7), 1352–1361.
2.Belderbos, R., Cassiman, B., Faems, D., Leten, B., Van Looy, B. (2014). Co-ownership of intellectual property: exploring the value-appropriation and value-creation implications of co-patenting with different partners. Research Policy, 43 (5), 841–852.
3.Dyduch, W., Bratnicki, M. (2015). Tworzenie i przechwytywanie wartości w organizacjach współdziałających w sieci. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 32, 77–93.
4.Gambardella, A., Panico, C. (2014). On the management of open innovation. Research Policy, 43 (5), 903–913.
5.Gorbatyuk, A., van Overwalle, G., van Zimmeren, E. (2016). Intellectual property ownership in coupled open innovation processes. IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law, 47, 262–302.
6.Hagedoorn, J., Zobel, A.-K. (2015). The role of contracts and intellectual property rights in open innovation. Technology Analysis & Strategic Management, 27 (9), 1050–1067.
7.Hottenrott, H., Lopes-Bento, C. (2016). R&D partnership and innovation performance: can there be too much of a good thing? Journal of Product Innovation Management, 33 (6), 773–794.
8.Hurmelinna-Laukkanen, P. (2011). Enabling collaborative innovation – knowledge protection for knowledge sharing. European Journal of Innovation Management, 14 (3), 303–321.
9.Janasz, W. (2015). Wiedza w rozwoju kreatywnej i innowacyjnej organizacji. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami (s. 33–61). Warszawa: Difin.
10.Klincewicz, K. (2014). Tworzenie innowacji poprzez współpracę międzyorganizacyjną. W: A. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu (s. 253–309). Warszawa: Wolters Kluwer.
11.Kozioł-Nadolna, K. (2013). Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
12.Kozioł-Nadolna, K. (2015). Nowy wymiar innowacji we współczesnej gospodarce. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami (s. 62–80). Warszawa: Difin.
13.Krupski, R. (2014). Innowacje wartości i innowacje otwarte w kontekstach odpowiednich dla nich strategii. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 30, 7–16.
14.Laursen, K., Salter, A. (2006). Open for innovation: the role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms. Strategic Management Journal, 27 (2), 131–150.
15.Laursen, K., Salter, A. (2014). The paradox of openness: appropriability, external search and collaboration. Research Policy, 43 (5), 867–878.
16.Luoma, T., Paasi, J., Valkokari, K. (2010). Intellectual property in inter-organisational relationships – findings from an interview study. International Journal of Innovation Management, 14 (3), 399–414.
17.Monteiro, F., Mol, M., Birkinshaw, J. (2016). Ready to open? Explaining the firm level barriers to benefiting from openness to external knowledge. Long Range Planning. DOI: 10.1016/j.lrp.2015.12.008.
18.Oakey, R. (2012). Open innovation and its relevance to industrial research and development: the case of high-technology small firms. International Small Business Journal, 31 (3), 319–336.
19.Olander, H., Vanhala, M., Hurmelinna-Laukkanen, P. (2014). Reasons for choosing mechanisms to protect knowledge and innovations. Management Decision, 52 (2), 207–229.
20.Ritala, P., Olander, H., Michailova, S., Husted, K. (2015). Knowledge sharing, knowledge leaking and relative innovation performance: an empirical study. Technovation, 35 (1), 22–31.
21.Roszkowska-Menkes, M. (2015). Otwarte innowacje: w poszukiwaniu równowagi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
22.Schubert, T. (2016). Infringement of intellectual property in innovation partnership. R&D Management, 46 (S2), 596–611.
23.Trott, P., Hartmann, D. (2009). Why open innovation is old wine in new bottles. International Journal of Innovation Management, 13 (4), 715–736.
24.Zhao, S., Sun, Y., Xu, X. (2016). Research on open innovation performance: a review. Information Technology and Management, 17 (3), 279–287.
25.Ziegler, N., Ruether, F., Bader, M., Gassmann, O. (2013). Creating value through external intellectual property commercialization: a desorptive capacity view. The Journal of Technology Transfer, 38 (6), 930–949.