Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Ochrona wynalazku w procesie zarządzania działalnością badawczo-rozwojową

Autorzy: Joanna Wiśniewska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: wynalazek własność intelektualna B+R
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (307-318)
Klasyfikacja JEL: O32 O34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Utrzymanie przewagi konkurencyjnej we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie wymaga wdrażania różnego rodzaju innowacji. Oznacza to konieczność angażowania się w działalność badawczo-rozwojową (B+R). Wynalazki, niosąc za sobą największy potencjał tworzenia innowacji, stają się współcześnie jednym z najwartościowszych aktywów. Z tego względu wymagają właściwego podejścia nie tylko do kwestii tworzenia, lecz także ochrony. Celem artykułu jest analiza znaczenia i zakresu wykorzystania ochrony patentowej w procesie zarządzania działalnością B+R. Opracowanie powstało na podstawie studiów literatury przedmiotu oraz analiz danych wtórnych udostępnionych przez wyspecjalizowane instytucje badawcze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chesbrough, H.W. (2003). Open innovation. The new imperative for creating and profiting from technology. Boston Mass.: Harvard Business School Press.
2.Kotarba, W. (2006). Strategie ochrony wiedzy. W: W. Kotarba (red.), Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji (s. 209–221). Warszawa: PWE.
3.Kozioł-Nadolna, K. (2011). Powiązania sieciowe przedsiębiorstw. Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-Finanse”, 7 (1), 67–78.
4.Krupski, R. (2014). Innowacje wartości i innowacje otwarte w kontekstach odpowiednich dla nich strategii. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 30, 7–16.
5.Ritala, P., Olander, H., Michailova, S., Husted, K. (2015). Knowledge sharing, knowledge leaking and relative innovation performance: an empirical study. Technovation, 35 (1), 22–31.
6.Roussel, P.A., Saad, K.N., Erickson, T. (1991). Third generation R&D. Managing the Link to Corporate Strategy. Boston: Harvard Business Press.
7.Szopik-Depczyńska, K. (2012). Sfera badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju (s. 111–137). Warszawa: Difin.
8.Schubert, T. (2016). Infringement of intellectual property in innovation partnership. R&D Management, 46 (2), 596–611.
9.Tidd, J. (2006). A Review of Innovation Models. Discussion Paper 1. London: Tanaka Business School, Imperial College London.
10.The Economist Intelligence Unit Report (2007). Sharing the Idea: the Emergence of Global Innovation Networks. London.
11.Wiśniewska, J. (2016). Aktywność patentowa w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. W: J. Kaczmarek, P. Litwa (red.), Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu (s. 261–273). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.