Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-29
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Kształtowanie struktur organizacyjnych na zewnątrz organizacji a innowacyjność organizacji

Autorzy: Tomasz Janicki
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Urszula Słupska
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: struktury organizacyjne organizacja wirtualna współpraca jednostek gospodarczych
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (357-368)
Klasyfikacja JEL: L00 L10 L14 L19 L20 L22 L29
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule poruszono kwestię ewolucji struktur organizacyjnych, zaczynając od opisu struktur klasycznych, przechodząc przez struktury projektowe, kończąc na przedstawieniu koncepcji organizacji wirtualnej. Celem artykułu jest próba ukazania tego typu rozwiązania strukturalnego jako innowacyjnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej, w artykule zilustrowano wyniki badania dotyczącego kształtowania struktur organizacyjnych w ramach współpracy podmiotów wśród przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benassi, M., Greve, A., Harkola, J. (1999). Looking for a Network Organization: The Case of GESTO. Journal of Market Focused Management, 4 (3), 205–229.
2.Bobek, S., Potocan, V., Sternad, S., Spicka, H. (2002). Information Systems in Virtual Corporations: Issues for ERP Based E-business Systems. Informing Science, June, 91–96.
3.Fołtyn, H. (2007). Klasyczne i nowoczesne struktury organizacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
4.Girard, J., Gordon, C., Girard, J. (2011). Knowledge Sharing as an Enabler of Virtual Business. The Electronic Journal of Knowledge Management, 9 (3), 181–187. Pobrano z: www.ejkm.com.
5.Godziszewski, B., Haffer, M., Stankiewicz, M.J., Sudoł, S. (2011). Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania. Warszawa: PWE.
6.Janicki, T. (2014). Kształtowanie struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwach realizujących projekty innowacyjne w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
7.Janicki, T., Popławski, W., Słupska, U. (2015). The Concept and the Level of Virtualization in Contemporary Companies (Based on the Example of Polish Firms). Social Sciences, 90 (4), 19–31. DOI: 10.5755/j01.ss.90.4.14248.
8.Kisielnicki, J. (2013). Wirtualizacja jako szansa globalizacji polskich przedsiębiorstw. W: L.W. Zacher (red.), Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki (s. 303–322). Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
9.Kisielnicki, J., Parys, T. (1998). System informacyjny w wirtualnej organizacji. W: T. Kasprzak (red.), Modele informacyjne procesów gospodarczych (s. 234–241). Warszawa: Nowy Dziennik sp. z o.o. i Katedra Cybernetyki i Badań Operacyjnych.
10.Kowalczewski, W. (2002). Kierunki zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: W. Kowalczewski (red.), Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem (s. 46–50). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
11.Kożuch, B. (2013). Nauka o organizacji. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
12.Kwiatkowska, L. (2004). Ekonomiczne i technologiczne czynniki kreowania organizacji wirtualnej przedsiębiorstw. W: A. Łapińska, E. Wędrowska (red.), Informacja w społeczeństwie XXI wieku (s. 235–246). Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
13.Nalepka, A. (2001). Struktura organizacyjna. Kraków: Wydawnictwo Antykwa. Project Management Institute (1996). Principles of Project Management. Newtown Square, PA.
14.Stabryła, A. (red.) (2009). Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
15.Trocki, M. (2014). Organizacja projektowa. Warszawa: PWE.
16.Warner, M., Witzel, M. (2005). Zarządzanie organizacją wirtualną. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
17.Zastempowski, M. (2009). Globalizacja i jej wpływ na budowanie potencjału innowacyjnego liderów polskiej gospodarki. Przegląd Organizacji, 3, 24–28.