Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Kompetencje informatyczne w realizacji koncepcji zdolności dynamicznych

Autorzy: Jadwiga Bakonyi
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Słowa kluczowe: dynamiczne zdolności kompetencje informatyczne technologie IT innowacyjność
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (107-118)
Klasyfikacja JEL: O15 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obecne otoczenie charakteryzuje się dużą dynamiką zmian. Konieczne jest zdobycie umiejętności identyfikacji tych zmian, reakcji na nie, m.in. poprzez wprowadzanie innowacji, rekonfigurację zasobów. Cel ten można osiągnąć, rozwijając zdolności dynamiczneprzedsiębiorstwa. Ze względu na postęp technologiczny kompetencje informatyczne w coraz większym zakresie powinny być uwzględnione przez dynamiczne kompetencje. W opracowaniu zaprezentowano pogląd, że koncepcja dynamicznych zdolności organizacji obejmuje także rozwój kompetencji informatycznych, traktowanych jako istotny zasób organizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bakonyi, J. (2016a). Kompetencje informatyczne MŚP – perspektywa pracodawcy. W: J. Nowakowska-Grunt, I. Miciuła (red.), Wybrane aspekty w zarządzaniu organizacją XXI wieku (s. 70–92). Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia.
2.Bakonyi, J. (2016b). Kompetencje informatyczne – z perspektywy pracowników. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2, 29–43.
3.Bratnicki, M., Olszak, C.M. (2015). Technologia informacyjna i twórczość organizacyjna. Perspektywa dynamicznych zdolności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 229, 7–20.
4.Chodyński, A. (2014). Sieciowość w zarządzaniu bezpieczeństwem na poziomie regionalnym i lokalnym. Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka, 1, 13–27.
5.Karpacz, J., Ingram, M. (2014). Kształtowanie struktury zatrudnienia jako wyraz zdolności dynamicznych organizacji – zarys problemu. Organizacja i Kierowanie, 1, 131–146.
6.Mańkiewicz, P. (2015). Kompetencje dynamiczne jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa medialnego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 1, 59–72.
7.Mitrega, M. (2016). Dynamiczne zdolności marketingowe jako obiekt badań w zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 422, 313–321.
8.Penc-Pietrzak, I. (2015). Charakterystyka zdolności dynamicznych przedsiębiorstwa w warunkach hiperkonkurencji. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 229, 143–156.
9.Wójcik-Karpacz, A. (2012). Zdolności dynamiczne jako przedmiot eksploracji naukowej zarządzania strategicznego. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2, 261–270.
10.Zollo, M., Winter, S.G. (2002). Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities. Organization Science, 13 (3), 339–351.