Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2014 (30)
Polsko-niemiecka współpraca wojskowa w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa w latach 1991–2011

Autorzy: Grzegorz Janiszewski
Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych
Słowa kluczowe: Polskie Siły Zbrojne, Bundeswehra, współpraca polsko-niemiecka, wojsko, obronność
Rok wydania:2014
Liczba stron:20 (35-54)

Abstrakt

Artykuł dotyczy polsko-niemieckiej współpracy w zakresie obronności po 1989 roku. Przedstawiono w nim podstawy normalizacji wzajemnych stosunków i współdziałania w zakresie obronności obu państw. Opisano początki kontaktów polsko-niemieckich, od początkowej nieufności przez rozwój wzajemnej współpracy, aż do budowy trwałych, strategicznych więzi w tej części Europy. W artykule ukazano drogę Polski do NATO i udział w tym procesie Republiki Federalnej Niemiec, wspólne przedsięwzięcia po przystąpieniu do Paktu, zwłaszcza rolę i znaczenie Wielonarodowego Korpusu Północno–Wschodniego w Szczecinie oraz udział RFN i Bundeswehry w szkoleniachi modernizacji technicznej polskich sił zbrojnych. Przedstawiono także aktualne obszary wzajemnej współpracy, jak i jej perspektywy na przyszłość.

Bibliografia

1.Bereś W., Polska droga do NATO, „Gazeta Wyborcza” z 8.02.2007 r., http://wyborcza.pl/1,78302,3905779.html
2.Chcemy więcej Leopardów, „Polska Zbrojna” z 4.03.2013 r., http://polska-zbrojna.pl/ home/articleshow/6745?t=Chcemy-wiecej-Leopardow
3.Deutsche PATRIOT im Nato-Raketen-Schild???, „Focus” z 22.05.2012, www.focus.de/politik/ausland/deutsche-patriot-im-nato-raketen-schild-nato-gipfel-in-chicago-kommentar_4472657.html
4.Drzewicki A., Współczesny wymiar stosunków rosyjsko-niemieckich, „Biuletyn Niemiecki – Centrum Stosunków Międzynarodowych” nr 26 z 26.04.2012
5.Gabriel S., Sicherheitspolitik fur das 21. Jahrhundert, www.sigmar-gabriel.de/reden/rede-sicherheitspolitik-fr-das-21-jahrhundert
6.Informacja nt. Korpusu Północ–Wschód na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej: www.mon.gov.pl/pl/strona/42/Jankowski D.
7.Kuźnia trendów, „Polska Zbrojna” z 14.08.2012 r.: www.polska-zbrojna. pl/home/articleinmagazineshow/4729?t=KUZNIA-TRENDOW
8.Niemcy odwołują manewry wojskowe. Obawiali się reakcji Polski? z 17.03.2013 r., www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/804154,Niemcy-odwoluja-manewry-wojskowe-Obawiali-sie-reakcji-Polski
9.Pięciak W., Sojusznik za Odrą, „Tygodnik Powszechny” z 2.11.2003.
10.Program współpracy przyjęty przez Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2269%3Apolsko-niemieckie-konsultacje-midzyrzdowe&catid=106%3Amodzie-i-zagranica-aktualnoci&Itemid=258
11.Russland hilft Bundeswehr bei Satellitensystem z 22.07.2008 r., www.t-online.de/nachrichten/deutschland/militaer-verteidigung/id_15675262/russland-hilft-bundeswehr-bei-satellitensystem.html
12.Sikorski R., Polska–Niemcy. Partnerstwo dla Europy, „Przegląd Zachodni” 2008, nr 3.
13.Tarczą antyrakietową NATO mają dowodzić z Niemiec, portal TVN24 z 2.02.2012, www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/tarcza-antyrakietowa-nato-maja-dowodzic-z-niemiec,199295.html
14.Wróblewski M., PT-91 fakty i mity, „Przegląd Gospodarczo-Obronny” 2007, nr 1.