Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.31-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 31 2017
Lean management jako innowacja organizacyjna w szpitalach

Autorzy: Jan Maksymilian Janiszewski
mgr, doktorant, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: lean management kaizen innowacja organizacyjna innowacja społeczna
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (79-92)
Klasyfikacja JEL: I18 M10 O31 O35
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji lean management jako innowacyjnej metody organizacji i zarządzania w jednostkach opieki zdrowotnej. Podejście procesowe i koncepcja lean management mogą być również stosowane przy restrukturyzacji jednostek szpitalnych. W artykule omówiono ideę ciągłego doskonalenia organizacji, która stanowi fundament koncepcji zarządzania i jest powiązana z wdrażaniem innowacji. Dokonano interpretacji wybranych procesów medycznych z punktu widzenia metody lean management, wskazano potencjalne miejsca powstawania marnotrawstwa w odniesieniu do funkcjonowania podmiotów opieki zdrowotnej, a także na konieczność ciągłego doskonalenia zarówno poszczególnych jednostek, jak i systemu opieki zdrowotnej jako całości. Zaprezentowano ponadto korzyści i pułapki związane z wdrożeniem lean management.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bhuiyan, N., Baghel, A. (2005). An overview of continuous improvement: from the past to the present. Management Decision, 5 (43), 761–768.
2.Chalice, R. (2007). Improving Healthcare Using Toyota Lean Production Methods. 46 Steps for Improvement. Milwaukee: ASQ Quality Press.
3.Charron, R., Harrington, H.J., Voehl, F., Wiggin, H. (2015). The lean management systems handbook. Boca Raton: CRC Press.
4.Chiarini, A., Baccarani, C. (2016). TQM and lean strategy deployment in Italian hospitals. Benefits related to patient satisfaction and encountered pitfalls. Leadership in Health Services, 4 (29), 377–391.
5.Drozdowski, R., Zakrzewska, A., Puchalska, K., Morchat, M., Mroczkowska, D. (2010). Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki. Warszawa: PARP.
6.European Commission (2013). Guide To Social Innovation. Brussels: European Commission.
7.Graban, M. (2011). Lean Hospitals. Doskonalenie szpitali. Wrocław: Wydawnictwo Prod-Publishing.
8.Grycuk, A. (2016). Bariery w stosowaniu koncepcji lean management. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3, 72–79.
9.Hamrol, A. (2005). Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Imai, M. (2012). Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe podejście do zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
11.Jackson, T.L. (2015). 5S w służbie zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo ProdPublishing.
12.Kowalski, A.M. (2015). Rozwój innowacji społecznych. Polska na tle innych państw UE. W: M.A. Weresa (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2015. Innowacje a pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2007–2014 (s. 277–301). Warszawa.
13.Liker, J.K (2005). Droga Toyoty. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
14.OECD (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie polskie. Warszawa: MNiSW.
15.Ohno, T. (2008). System Produkcyjny Toyoty. Więcej niż produkcja na dużą skalę. Wrocław: Wydawnictwo ProdPublishing.
16.Poznańska, K. (1994). Lean Management. Ekonomika i Organizacja Pracy, 1, 16–17.
17.Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
18.Sułkowski, Ł. (2013). Zmiana kulturowa w polskich szpitalach – wyniki badań. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 10/1 (14), 83–96.
19.Wilmańska, A. (red.) (2010). Innowacyjność 2010. Raport. Warszawa: PARP.
20.Womack, J.P., Jones, D.T. (2001). Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa – kluczem do sukcesu. Warszawa: Wydawnictwo CIM.
21.Womack, J.P., Jones, D.T., Ross, D. (2008). Maszyna, która zmieniła świat. Wrocław: Wydawnictwo ProdPublishing.
22.Zimniewicz, K. (2003). Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.
23.Złotowska, K. (2016). Lean healthcare w ochronie zdrowia – pierwszy projekt w Polsce. Pobrano z: http://www.leanhospitals.pl/2016/09/18/lean-healthcare-w-ochroniezdrowia-pierwszy-projekt-w-polsce (2.04.2016).