Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 31 2017

Rok wydania:2017

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona redakcyjna

1 (2-2) --- Więcej
*

Spis treści

2 (3-4) --- Więcej
*

Strona tytułowa

1 (1-1) --- Więcej
1.

Innowacyjność organizacji - istota i pomiar

13 (9-21) Joanna Rudawska Więcej
2.

Wpływ wielkości i własności przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną przemysłu w województwie śląskim - ujęcie ewolucyjne

14 (23-36) Arkadiusz Świadek Więcej
3.

Rozwój potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstw finansowych w Polsce a poziom ich innowacyjności

16 (37-52) Waldemar Glabiszewski Więcej
4.

Wartość publiczna a działalność przedsiębiorstw

12 (53-64) Magdalena Wiśniewska Więcej
5.

Struktura przemysłu a kooperacja innowacyjna przedsiębiorstw z Polski Zachodniej

14 (65-78) Marek Tomaszewski Więcej
6.

Lean management jako innowacja organizacyjna w szpitalach

14 (79-92) Jan Maksymilian Janiszewski Więcej
7.

Transfer technologii w kształtowaniu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych

13 (93-105) Marlena Płonka Więcej
8.

Kształtowanie działalności komunikacyjnej ośrodków transferu technlogii - dobre praktyki z zagranicy

14 (107-120) Marzena Feldy Więcej
9.

Ewolucja i monitoring programów inkubacji - doświadczenia zagraniczne i polskie

13 (121-133) Anna Tórz Więcej
10.

Instytucje finansujące a aktywność innowacyjna w przedsiębiorstwach przemysłowych w województwie lubuskim i dolnośląskim

17 (135-151) Jadwiga Gorączkowska Więcej
11.

Finansowanie inwestycji technologicznych - analiza Działania 4.3 Kredyt technologiczny w województwie łódzkim

15 (153-167) Ewelina Kiełek-Więcławska Więcej
12.

Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej na przykładzie polskich i zagranicznych programów wsparcia

18 (169-186) Dariusz M. Trzmielak, Magdalena Skoneczna Więcej
13.

Crowdfunding jako źródło innowacji w nauce

13 (187-199) Sylwana Kaźmierska Więcej