Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.31-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 31 2017
Kształtowanie działalności komunikacyjnej ośrodków transferu technlogii - dobre praktyki z zagranicy

Autorzy: Marzena Feldy
dr, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Słowa kluczowe: ośrodki transferu technologii komunikacja dobre praktyki
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (107-120)
Klasyfikacja JEL: O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ośrodki transferu technologii, aby prowadzić skuteczną działalność, powinny komunikować się nie tylko z przedstawicielami środowiska naukowego i sektorem komercyjnym, lecz także z innymi organizacjami zaangażowanymi w transfer technologii oraz szeroko pojętą lokalną społecznością. W artykule przedstawiono, jak kształtują działalność komunikacyjną główne ośrodki transferu technologii z krajów charakteryzujących się wysoką innowacyjnością: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Finlandii. Wnioski z dokonanych analiz odniesiono do sytuacji polskich ośrodków transferu technologii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ankrah, S.N., Burgess, T.F., Grimshaw, P., Shaw, N.E. (2013). Asking both University and industry actors about their engagement in knowledge transfer: what single-group studies of motives omit. Technovation, 33, 50–65.
2.Axanova, L. (2012). U.S. Academic Transfer Models. Traditional, Experimental and Hypothetical. Les Nouvelles, June, 125–137.
3.Baglieri, D., Baldi, F., Tucci, Ch. (2015). University Technology Transfer Office Business Models. One Size does NOT Fit All, paper presented at DRUID15. Rome, June 15–17.
4.Bąkowski, A. (2015). Centra transferu technologii. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014 (s. 70–86). Poznań–Warszawa: SOOIPP.
5.Caldera, A., Debande, O. (2010). Performance of Spanish universities in technology transfer: An empirical analysis. Research Policy, 39, 1160–1173.
6.Carlsson, B., Fridh, A.-Ch. (2003). Technology transfer in United States universities: A survey and statistical analysis. W: J.S. Metcalfe, U. Cantner (red.), Change, Transformation and Development (s. 379–412). Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag.
7.Etzkowitz, H. (2003). Innovation in innovation: the Triple Helix of university-industrygovernment relations. Social Science Information, 42, 293–337.
8.Etzkowitz, H. (2008). The Triple Helix. University-Industry-Government Innovation in Action. New York–London: Routledge.
9.Firlej, J., Kamińska, M. (2012). Wrocławskie Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej – stadium przypadku [maszynopis]. Poznań: CoWinners Sp. z o.o. dla OPI.
10.Gras, J.M.G., Lapera, D.R.G., Solves, I.M., Jover, A.J.V., Azuar, J.S. (2008). An empirical approach to the organisational determinants of spin-off creation in European universities. International Entrepreneurial Management Journal, 4, 187–198.
11.Krzewiński, Z., Krzewińska, D. (2012). MIT Techology Licensing Office – studium przypadku [maszynopis]. Poznań: CoWinners Sp. z o.o. dla OPI.
12.Krzewiński, Z., Miądowicz, M. (2012). Office of Technology Licensing Stanford University – studium przypadku [maszynopis]. Poznań: CoWinners Sp. z o.o. dla OPI.
13.Krzewiński, Z., Pucher, J. (2012). ETH Transfer przy Politechnice Federalnej w Zurychu – studium przypadku [maszynopis]. Poznań: CoWinners Sp. z o.o. dla OPI.
14.Krzewiński, Z., Utrecht, R. (2012). ISIS Innovation Ltd. – studium przypadku [maszynopis]. Poznań: CoWinners Sp. z o.o. dla OPI.
15.Landry, R., Amara, N., Cloutier, J.-S., Halilem, N. (2013). Technology transfer organizations: Services and business models. Technovation, 33, 431–449.
16.Lockett, A., Wright, M., Franklin, S. (2003). Technology Transfer and Universities’ Spin-Out Strategies. Small Business Economics, 20, 185–200.
17.Markman, G.D., Gianiodis, P.T., Phan, P.H. (2009). Supply-Side Innovation and Technology Commercialization. Journal of Management Studies, 46, 625–649.
18.Marszalec, J. (2012). Studia przypadków instytucjonalnego wsparcia transferu wiedzy i technologii z państwowych jednostek badawczych do biznesu. Research and Innovation Services University of Oulu, VTT Ventures Ltd., Cambridge Enterprose Ltd. [maszynopis]. Warszawa: Innovatech Consulting.
19.O’Kane, C., Mangematin, V., Geoghegan, W., Fitzgerald, C. (2015). University technology transfer offices: The search for identity to build legitimacy. Research Policy, 44, 421–437.
20.Pazos, D.R., López, S.F., González, L.O., Sandiás, A.R. (2012). A resource-based view of university spin-off activity: New evidence from the Spanish case. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 21, 255–265.
21.Porozumienie (2016). Porozumienie Spółek Celowych w UEP. Pobrano z: http://ue.po znan.pl/pl/aktualnosci,c16/aktualnosci,c15/porozumienie-spolek-celowych-w-uep,a45431.html (2.04.2016).
22.Siegel, D.S., Waldman, D., Link, A. (2003). Assessing the impact of organizational practices on the productivity of university technology transfer offices: An exploratory study. Research Policy, 32, 27–48.
23.Siegel, D.S., Wright, M. (2015). University Technology Transfer Offices, Licensing, and Start-Ups. W: A.N. Link, D.S. Siegel, M. Wright (red.), The Chicago Handbook of University Technology Transfer and Academic Entrepreneurship (s. 1–40). Chicago–London: The University of Chicago Press.
24.Thursby, J.G., Thursby, M.C. (2002). Who is Selling the Ivory Tower? Sources of Growth in University Licensing. Management Science, 48, 90–104.
25.Trzmielak, D.M., Grzegorczyk, M. (2011). Rola marketingu w procesach komercjalizacji technologii na rynkach międzynarodowych. W: D.M. Trzmielak (red.), Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm (s. 151–171). Łódź: Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego.
26.UJ (2015). Raport CTT CITTRU 2015. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
27.Weckowska, D. (2015). Learning in university technology transfer offices: transactions-focused and relations-focused approaches to commercialization of academic research. Technovation, 41–42, 62–74.
28.Wiśniewska, M., Głodek, P. (2015). Scouting wiedzy w ramach uczelni wyższej W: P. Głodek, M. Wiśniewska (red.), Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scouting wiedzy (s. 11–23). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
29.Wiśniewska, M., Głodek, P., Trzmielak, D. (2015). Wdrażanie scoutingu wiedzy w polskiej uczelni wyższej. Aspekty praktyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
30.Wright, M., Clarysse, B., Lockett, A., Knockaert, M. (2008). Mid-range universities’ linkages with industry: Knowledge types and the role of intermediaries. Research Policy, 37, 1205–1223.