Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.31-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 31 2017
Crowdfunding jako źródło innowacji w nauce

Autorzy: Sylwana Kaźmierska
mgr, doktorantka, Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Słowa kluczowe: innowacyjność finansowanie nauki Internet crowdfunding w nauce crowdfunding
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (187-199)
Klasyfikacja JEL: O30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zanik fizycznych ograniczeń w wymianie wiedzy oraz zasobów finansowych, do którego przyczyniła się m.in. dostępność Internetu, doprowadził do zmiany charakteru relacji pomiędzy władzami publicznymi, ośrodkami badawczymi i społeczeństwem. Z pomocą takich narzędzi, jak crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, siła zbiorowości stała się kluczowym czynnikiem mającym wpływ na realizację przedsięwzięć innowacyjnych – także w dziedzinie nauki. Ten typ przedsięwzięć możliwy jest obecnie również dzięki partnerstwu ośrodków edukacji oraz biznesu ze społeczeństwem, które mogą się przyczynić do finansowania innowacji na niespotykaną dotąd skalę, z pominięciem ograniczeń stawianych do tej pory przez instytucje gospodarki budżetowej. Celem niniejszego artykułu jest przegląd i analiza obecnie funkcjonujących platform finansowania społecznościowego pod kątem ich wpływu na innowacyjność w gospodarce. Autorka dokonała także próby osadzenia crowdfundingu badawczego w motywacjach towarzyszących decyzji o udziale w kosztach projektu, a także odniosła się do możliwości ich funkcjonowania w polskich uwarunkowaniach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antonenko, P., Lee B.R., Kleinheksel, A.J. (2014). Trends in the crowdfunding of educational technology startups. TechTrends, 58, 36–41.
2.Barnett, M., Klassen, M., McMinimy, V., Schwarz, L. (1987). The role of self- and other-oriented motivation in the organ donation decision. Advances in Consumer Research, 14, 335–337.
3.Byrnes, J., Ranganathan, J., Walker, B., Faulkes, Z. (2014). To Crowdfund Research, Scientists Must Build an Audience for Their Work. PLOS ONE, 9 (12). DOI: 10.1371/journal.pone.0110329.
4.Cholakova, M., Clarysse, B. (2015). Does the possibility to make equity investments in crowdfunding projects crowd out reward-based investments? Entrepreneurship Theory and Practice, 39, 145–172.
5.Harper, P. (2013). Crowdsourcing utopia: 21st century urbanism. The Architectural Review. Pobrano z: http://www.architectural-review.com/archive/crowdsourcing-utopia-21st-century-urbanism/8651166.fullarticle (5.07.2016).
6.Ioannidis, J. (2011). More time for research: fund people not projects. Nature, 477, 529–531.
7.Kickstarter (2016). Pebble: E-Paper Watch for iPhone and Android. Pobrano z: https://www.kickstarter.com/projects/597507018/pebble-e-paper-watch-for-iphone-and-android/description (1.07.2016).
8.Larkin, M. (2013). How to Use Crowdfunding to Support your Research. Elsevier Connect.
9.Ryan, R., Deci, E. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54–67.
10.Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
11.Sunghan, R., Young-Gul, K. (2016). A Typology of Crowdfunding Sponsors. Birds of a Feather Flock Together? Electronic Commerce Research and Applications, 16, 43–54.
12.Vachelard, J., Gambarra-Soares, T., Augustini, G., Riul, P., Maracaja-Coutinho, V. (2016). A Guide to Scientific Crowdfunding. PLOS Biology, 2 (14). DOI: 10.1371/journal.pbio.1002373.
13.Weigmann, K. (2013). Tapping the crowds for research funding. EMBO Reports, 14, 1043–1046.