Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast

Autorzy: Iryna Manczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: instytucje kultury dystrybucja miejski produkt kulturalny
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:9 (73-81)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano instytucje kultury jako podmioty umożliwiające dystrybucję marketingowych produktów miast. W tym celu zwrócono uwagę na samorządowe instytucje kultury, w tym na podstawowe zadania samorządów w zakresie ich organizacji. W dalszej części opracowania dokonano analizy miejskich produktów marketingowych oferowanych za pośrednictwem instytucji kultury. Scharakteryzowano sposoby dystrybucji analizowanych produktów z punktu widzenia marketingu terytorialnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barański, R. (2016). Finansowanie działalności kulturalnej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
2.Barański, R., Kos-Łabędowicz, J., Liżewski, S., Ostapowicz, E., Skrzypiec, R. (2015). Zarządzanie instytucją kultury. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
3.Czornik, M. (2013). Miasto i jego produkty. Studia Ekonomiczne, 147, 36‒52.
4.Finansowanie kultury przez samorządy. Plany, wykonania i realizacja wydatków na kulturę (28.06.2016). Pobrano z: www.nck.pl/media/attachments/317249/Finansowanie%20kultury%20przez%20samorz%C4%85dy.pdf.
5.Gajewski, S., Jakubowski, A. (2015). Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
6.Hill, L., O’Sullivan, C., O’Sullivan, T. (2003). Creative Arts Marketing. Burlington: Linacre House, Jordan Hill.
7.Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE.
8.Krajewski, M. (2011). Instytucje kultury a uczestnicy kultury. Nowe relacje. W: M. Śliwa (red.), Strategia dla kultury. Kultura dla rozwoju. Kraków: Małopolski Instytut Kultury.
9.Kultura w 2014 r. (2015). Warszawa: GUS.
10.Ilczuk, D. (2012). Ekonomika kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Seweryn, R. (2008). Zastosowanie marketingu mix na rynku turystycznym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
12.Szromnik, A. (2016). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Warszawa: Wolters Kluwer.
13.Trzeciak, H. (2011), Ekonomiczne determinanty poziomu działalności artystycznej teatrów dramatycznych w Polsce. Kultura Współczesna, 2, 163‒178.
14.Uczestnictwo ludności w kulturze w 2014 r. (2016). Warszawa: GUS.
15.Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dz.U. 1991, nr 114, poz. 493.
16.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz.U. 1997, nr 85, poz. 539.
17.Wróblewski, Ł. (2012). Strategie marketingowe w instytucjach kultury. Warszawa: PWE.